(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bildningssätt

De organogena jordarterna präglas av sitt innehåll av organiskt material, dvs. material som har sitt ursprung i levande vävnad. De bildas där ansamlingshastigheten

(23 av 163 ord)

Indelning

Man klassificerar organogena jordarter efter det som utgör jordartens huvudsakliga innehåll, jordartens huvudmassa. En viktig klassifikationsgrund är om huvuddelen av jordarten består av sedimentärt (dvs. transporterat) eller sedentärt (kvar på den plats det en gång levt) material. Beroende på detta kriterium urskiljer man två huvudgrupper, organogena sediment eller sedimentära torvmarksjordarter och egentliga

(52 av 369 ord)

Medverkande

  • Ronnie Liljegren
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Organogena jordarter. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jordarter/organogena-jordarter