Den gemensamma jordbrukspolitiken är EU:s äldsta och mest omfattande gemensamma politikområde. Både lagstiftning och finansiering är gemensamma. Tidigare fattades beslut om GJP av Ministerrådet på förslag av Kommissionen utan medverkan från Europaparlamentet. Med Lissabonfördraget (2009) fick Europaparlamentet medbestämmande om jordbrukspolitiken. Det är bara EU som har

(46 av 327 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Reformer av GJP

Det första steget i reformprocessen togs 1992 i och med MacSharryreformen (efter Ray MacSharry, född 1938, EU:s jordbrukskommissionär 1989–93). Priserna på viktiga jordbruksprodukter sänktes och producenterna erbjöds areal- och djurbidrag som byggde på kompensation för förlorade intäkter. Samtidigt infördes nya miljöstöd med

(42 av 297 ord)

Gårdsstöden

Gårdsstöden i pelare 1 är arealbaserade. Stödbeloppet per hektar skiljer sig betydligt sig mellan olika medlemsländer i EU och är högre i länder där marken är bördig. Detta är en följd av att dessa stöd

(35 av 243 ord)

Miljö- och landsbygdsutveckling

Landsbygdsprogrammet (pelare 2) får utformas fritt på nationell nivå utifrån en omfattande lista av tillåtna åtgärder. Inget land använder alla åtgärder. Miljö- och klimatåtgärderna är dock

(26 av 180 ord)

Jordbrukspolitikens utmaningar

GJP har reformerats nästan oavbrutet sedan början på 1990-talet och utvecklingen är inte avslutad. Reformerna har lett till tydliga

(19 av 130 ord)

Medverkande

  • Ewa Rabinowicz
Källangivelse
Nationalencyklopedin, EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP). http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jordbrukspolitik/eus-gemensamma-jordbrukspolitik-gjp