journalistiʹk, benämning på såväl insamling, urval, bearbetning och presentation av material i massmedier som på resultatet av denna verksamhet: det redaktionella innehållet i medierna. Journalistik avser ytterst att skildra verkligheten; den skiljer sig från skönlitteratur genom att inte syssla med fiktion och från vetenskapligt arbete genom krav på aktualitet. Benämningen journalistik avsåg ursprungligen nyheter och reportage i tidningar och tidskrifter (jämför journal), men har senare breddats till att även omfatta radio och TV.

Journalistikens framväxt är intimt förknippad med massmediernas

(80 av 804 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Lennart Weibull

Litteraturanvisning

U. Carlsson, Forskning om journalistik (1989);
L. Furhoff, Makten över journalistiken (1986);
S. Hadenius, Journalistik och politik (1990);
C.-G. Holmberg m.fl., En svensk presshistoria (1983);
H. Hvitfelt, På första sidan (1985);
J. Westerståhl & F. Johansson, Bilden av Sverige (1985).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, journalistik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/journalistik