(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Antiken

Den antika förkristna synen på kärlek är inte enhetlig; förutom förändringar över tid kan också motstridiga samtida synsätt urskiljas. Den gamla gudaläran framställer kärleken som en utifrån kommande kraft som drabbar oss plötsligt och som vi inte kan värja oss mot. Eros skjuter sina pilar, Afrodite straffar den som inte dyrkar henne. Sapfos kärleksdikter klär känslan i denna mytiska dräkt men kan också ge direkt uttryck för åtråns fysiologiska

(69 av 490 ord)

Medeltid och senare tid

Kärleken mellan man och kvinna har utvecklats till en av de mest omskrivna känslorna i västerländsk kultur. Den har sedan 1700-talet utgjort huvudtema i romanlitteraturen, och under 1900-talet har den spelat en dominerande roll i populärkulturen i alla dess former. Olika komponenter kan urskiljas i denna kärlek: den är ett frivilligt förhållande mellan två självständiga individer; den syftar till en långvarig förbindelse, för det mesta garanterad av äktenskap; den inbegriper ett samspel mellan andligt och sinnligt, där ömhet och förståelse

(80 av 1220 ord)

Medverkande

  • Ronny Ambjörnsson
  • Tomas Hägg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kärlek i västerlandet ur idéhistoriskt perspektiv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kärlek/kärlek-i-västerlandet-ur-idehistoriskt-perspektiv