Kamboʹdja, Cambodja, 1970–75 Khmerrepubliken, 1975–89 Kampuchea, stat på Sydöstasiatiska halvön; 181 000 km2, 15,5

(14 av 95 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Landet består till största delen av en bördig lågslätt, det centrala slättområdet. Detta domineras av Mekongfloden och insjön Tonle

(19 av 134 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Terrängen i Kambodja saknar tydliga lineära drag, vilket annars utmärker flera länder på sydöstasiatiska halvön. Det bäckenartade centrala slättområdet upptar tre fjärdedelar av

(23 av 162 ord)

Klimat

Kambodjas geografiska läge medför ett tropiskt monsunklimat, och temperaturen varierar mellan 35 °C och 21 °C. Nederbörden är hög,

(19 av 119 ord)

Växt- och djurliv

Landet var ursprungligen täckt av tropiska lövskogar, men på slättlandet är dessa nu praktiskt taget helt borta eller starkt förändrade. Dagens låglandsskogar, speciellt på näringsfattigt

(25 av 172 ord)

Naturskydd

År 2010 fanns 46 större naturskyddade områden i Kambodja, varav sju

(11 av 32 ord)

Befolkning

Kambodja hade 2020 en genomsnittlig befolkningstäthet av 85 invånare per km2. De tätast befolkade delarna är låglandet kring nedre Mekong öster om Phnom Penh och området längs Tonle Sap och vidare till thailändska gränsen.

Landets folkmängd beräknades 1977 vara 6,8 miljoner invånare. Därefter minskade den dock till följd av krig, svält och utflyttning (se Historia) med 2,5 procent per år fram till 1980. Från 1980-talets början ökade befolkningen allt snabbare (3,5 procent, 1984) men sedan dämpades takten och den

(79 av 799 ord)

Språk

Det officiella språket är khmer, som talas av nästan 90 % av

(12 av 42 ord)

Religion

Den religiösa situationen kan dokumenteras alltifrån perioden Funan (från ca 100-talet till 550). Då dominerade en icke-sekteristisk hinduism, men det fanns också en, på sanskrit förmedlad, buddhism. Religionsutvecklingen stod under kontinuerlig påverkan från Indien och Thailand.

Under perioden Zhenla (Chenla, 550–802) dök sekteristiska hinduistiska traditioner upp (vishnuism och shivaism), men buddhismen fanns som en underström som trädde i dagen under nästa period, Angkorrikets tid (802–1431). Då växlade hinduistiska sekteristiska traditioner med buddhistiska, som hade entydiga drag av mahayana. Under den

(80 av 604 ord)

Utbildning

Såväl grundläggande undervisning som högre utbildning byggdes ut under 1960-talet, bl.a. med lärarhögskolor och högre teknisk utbildning. De röda khmerernas regim blev katastrofal också för utbildningen. De allra flesta skolorna förstördes och lärarna på alla nivåer försvann, många troligen dödade. Omkring 1980 saknade de allra flesta ungdomar

(47 av 331 ord)

Sociala förhållanden

Kriget under 1970-talet och de röda khmerernas skräckvälde därefter hämmade allvarligt landets ekonomiska och sociala utveckling. Khmerernas mål var att rensa landet från ”skadligt väserländskt inflytande”. Städerna utarmades, invånarna tvångsförflyttades, infrastrukturen förföll och människor med utbildning – lärare, läkare, ingenjörer, intellektuella – mördades systematiskt. Nästan halva befolkningen levde i extrem fattigdom så sent som 1994. År 2007 var drygt 25 procent av befolkningen extremt fattiga och levde

(67 av 474 ord)

Näringsliv

Kambodja var på 1960-talet ett utpräglat jordbruksland, självförsörjande med baslivsmedel och med export av ris och rågummi. Kriget 1970–75 medförde kaos i ekonomin och allvarlig matbrist. Efter krigsslutet nationaliserade de röda khmererna hela näringslivet och kollektiviserade jordbruket, men landet blev beroende av risimport och 1985 låg BNP per capita

(49 av 343 ord)

Jordbruk

Jordbruket är extremt sårbart för onormalt väder med torka eller översvämningar, och det förvärras av otillräcklig infrastruktur och stor brist på konstbevattning och konstgödsel. I mitten av 00-talet kunde bara en tiondel av våtrisfälten konstbevattnas. Våtris är

(37 av 264 ord)

Skogsbruk

I slutet av 1960-talet var nära 75 procent av Kambodjas areal täckt av skog, delvis med värdefulla träslag. Det avverkade timret användes då till 90 procent som bränsle i hushållen och till framställning av

(34 av 234 ord)

Fiske

Fisk är den viktigaste källan till animalisk protein i kosten i Kambodja. Tônlé Sap, Mekong och låglandets många vattendrag har varit rika på fisk, och sötvattenfiske

(26 av 182 ord)

Mineral och energi

Mineralutvinning har hittills haft mycket liten betydelse i Kambodja. Fosfat bryts i liten skala för att användas till konstgödsel liksom kalksten till cementframställning. Längst tradition har utvinning i lokal skala av safirer och rubiner, främst i gränstrakterna till Thailand.

(39 av 276 ord)

Industri

Under perioden 2000–08 växte indutrisektorn årligen med 12 procent. Särskilt kraftigt ökade byggandet, främst av vägar och turistanläggningar. Tillverkningsindustrin domineras av riskvarnar som är

(24 av 171 ord)

Utrikeshandel

Under 1980-talet bestod exporten huvudsakligen av rågummi (3/4) och timmer, och handeln bedrevs till cirka 80 procent med kommuniststater, främst Sovjetunionen och Vietnam. Därefter upphörde den nära anknytningen

(28 av 194 ord)

Turism och gastronomi

Efter att freden återkommit till större delen av Kambodja har också antalet utländska besökare ökat. Någon form av massturism är det däremot inte fråga om.

Turismen kom i gång under senare delen av 1980-talet och växte betydligt fram till 1996. Sedan följde

(42 av 297 ord)

Kommunikationer

Större delen av transport- och kommunikationssystemen skadades eller förstördes under 1970-talet och återuppbyggnaden gick långsamt. Under 00-talet fanns två smalspåriga järnvägar i landet, en från Phnom Penh till hamnstaden Sihanoukville och en från Phnom Penh

(35 av 245 ord)

Massmedier

Kambodja har ingen tidning med daglig utgivning. Pressen har begränsat inflytande och når sällan utanför Phnom Penh. De största

(19 av 130 ord)

Statsskick och politik

Efter röda khmerernas brutala välde 1975–79 (Demokratiska Kampuchea) tog en kommunistisk

(11 av 37 ord)

Statsskick

Kambodjas konstitution antogs i september 1993, som en slutpunkt i den av FN ledda fredsprocessen i landet. Kambodja blev därmed åter en monarki; formellt Kungariket Kambodja. Kungen är således statschef och inga lagar kan träda

(35 av 249 ord)

Politik

Efter valet i maj 1993 och konstitutionens ikraftträdande styrdes landet genom ett system där två dominerande partier, det rojalistiska FUNCINPEC (Front Uni National pour un Cambodge Indépendent, Neutre, Pacifique, et Coopératif, ' Förenade nationella fronten för ett oberoende, neutralt, fredligt och samarbetsvilligt Kambodja') och Kambodjanska folkpartiet (ofta förkortat CPP efter den engelska namnformen) delade statsledningen mellan sig. Således hade Kambodja

(60 av 419 ord)

Rättsväsen

När Kambodja blev självständigt fortsatte man att tillämpa den franskinspirerade rätt

(11 av 54 ord)

Mänskliga rättigheter

Fria val hölls åter i Kambodja under 1990-talet och i samband med Pol Pots död 1998 ansågs landet ha fred för första gången på 30 år. Men trots röda khmerernas kollaps återstår

(32 av 228 ord)

Försvar

Försvaret bygger formellt på allmän värnplikt, som dock inte har utnyttjats sedan 1993. Det omfattar (2008)

(16 av 109 ord)

Litteratur

(1 av 1 ord)

Tiden fram till 1600

I den äldsta litteraturen från Kambodja möts indiska traditioner på sanskrit

(11 av 72 ord)

1600- och 1700-talen

En litterär produktion på khmer växte fram under 1600- och 1700-talen. Då uppkom lärodiktningen, den religiösa diktningen, den skönlitterära berättelsen och den episka diktningen.

Lärodiktningen tillkom i buddhistiska kloster och följde

(31 av 218 ord)

Modern litteratur

Sedan Kambodja blivit fransk koloni 1863 ökade efter hand det europeiska

(11 av 78 ord)

Drama och teater

Teaterkonsten i Kambodja kan uppdelas i folklig byteater, klassiska hovteaterformer och modern, populär teater. Den folkliga byteatern följer en bred sydöstasiatisk tradition. Historieberättande, sång,

(24 av 167 ord)

Konst och arkitektur

Bruksföremål, smycken och skulpturer från Funanriket i Mekongdeltat förråder ett inflytande från den kinesiska hankulturen, Iran och medelhavsområdet men framför allt från Indien, särskilt vad gäller hinduiska gudomligheter. Det finns även bevarade buddhastatyer i trä från Funan.

Från ca 500 och fram till mitten av 800-talet (för-Angkor) utbildades i Kambodja ett

(51 av 361 ord)

Musik

Musiken i Kambodja tillhör den sydöstasiatiska musikkulturen, kännetecknad av pentatonik, gongensembler och särskilda former av

(15 av 106 ord)

Populärmusik

Populärmusiken i Kambodja utgörs till stor del av kambodjanska melodier orkestrerade med västerländska, elektrifierade instrument. Sångsättet kännetecknas av mjuka glissandon med ornament. Två centrala stilar

(25 av 174 ord)

Dans

Dansen ingick tidigt i Kambodjas kultur. Angkor byggdes och blev centrum för tillbedjan av Shiva, Vishnu och Buddha. Reliefer och

(20 av 141 ord)

Förhistoria

Om det förhistoriska Kambodja har slutsatser främst dragits utifrån de språkförhållanden som rått. Det

(14 av 98 ord)

Historia

Det tidigaste kända riket på Sydöstasiens fastland är Funan. Det nämns första gången i kinesiska källor från 100-talet e.Kr. och bestod till cirka 550. Funan stod under kontinuerligt inflytande av indisk kultur. Huvudstaden Vyadhapura, vid Mekongfloden nära Ba Phnom i nuvarande Kambodja, var länkad till hamnstaden Ôc Eo i Thailandviken, som via det asiatiska handelsnätet hade kontakter med bland annat Medelhavet. Ett 200 km långt kanalsystem har

(67 av 470 ord)

Självständighet och röda khmererna

Under den japanska ockupationen 1941–45 fortsatte fransmännen att administrera Kambodja men under japanskt överinseende och med kung Norodom Sihanouk som statsöverhuvud. Efter Japans kapitulation 1945 kämpade Frankrike under nio år för att återta sin forna position. Motståndet mobiliserades i första hand av den kommunistinspirerade Khmer Issarak-gerillan, som i början av 1950-talet kontrollerade stora delar av landsbygden. Kungen inledde då en egen frigörelsekamp med diplomatiska medel. Landet garanterades självständighet av Frankrike 1953, vilket formellt också kom

(75 av 532 ord)

Folkrepubliken Kampuchea

En ny kommunistisk regim kom till makten och grundade Folkrepubliken Kampuchea, styrd av det kambodjanska kommunistpartiet och ledd av Heng Samrin och personer som flytt undan

(26 av 184 ord)

Konstitutionell monarki

Beslutet ledde till FN:s dittills mest omfattande internationella operation. 1992 upprättades UNTAC (United Nations Transitional Authority in Cambodia), som innebar att över 20 000 FN-anställda militärer och tjänstemän övertog administrationen av Kambodja i syfte att förbereda och genomföra ett val som skulle säkra fred och demokrati i det krigshärjade landet. Detta val hölls i maj 1993 och

(57 av 404 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Ann Wilkens
 • Anna Greta Ståhle
 • Bo Gyllensvärd
 • Christina Nygren
 • Curt Dahlgren
 • Gunilla Gren-Eklund
 • Göran Andersson
 • Ing-Britt Trankell
 • Ingemar Grandin
 • Ingvar Svanberg
 • Jan von Konow
 • Jan-Olof Svantesson
 • Jessica Christoffersen
 • Joakim Öjendal
 • Johanna Broman Åkesson
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Peter Schalk
 • Ragnar Hall
 • Solveig Mårtensson
 • Sven Behrens
 • Thommy Svensson
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Natur:
B. King m.fl., A Field Guide to the Birds of South-East Asia (1976).
Befolkning och etnografi:
D.J. Steinberg, Cambodia: Its People, its Society, its Culture (1959).
Religion:
”Khmer Religion”, The Encyclopedia of Religion (1987);
H. Bechert & R. Gombrich (utgivare), The World of Buddhism (1984);
P. Schalk, Inledning till studiet av hinduismen och buddhismen i Kampucheas historia (1985).
Litteratur:
J. Jacob, ”Cambodian Literature”, Encyclopedia of World Literature in the 20th Century (1981);
M. Piat, ”Contemporary Cambodian Literature”, Journal of the Siam Society 1975.
Drama och teater:
J.R. Brandon, Theatre in Southeast Asia (1967).
Dans:
G. Groslier, Danseuses Cambodgiennes (1913).
Historia:
Joel Brinkley, Cambodia’s Curse: The Modern History of a Troubled Land (2011);
D.P. Chandler, A History of Cambodia (2:a upplagan 1996);
D.P. Chandler, The Tragedy of Cambodian History (1991);
G. Coedès, The Making of South East Asia (1966);
Peter Fröberg Idling, Pol Pots leende: Om en svensk resa genom röda khmerernas Kambodja (2006);
M.A. Martin, Cambodia: A Shattered Society (1994);
M. Vickery, Kampuchea: Politics, Economy and Society (1986).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kambodja. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kambodja