Kap Veʹrde, östat i Atlanten, cirka 600 km väster om Senegal; 4 000

(13 av 83 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Kap Verde är en östat som utgör de högsta delarna av Kap Verdeplatån vilken, i samband med vulkanism, höjts

(19 av 133 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Öarna i den isolerade ögruppen sticker upp från Kap Verdeplatån och har bildats genom att den oceaniska jordskorpan lyfts upp i kombination med vulkanutbrott. Den enda

(26 av 184 ord)

Klimat

Det omgivande havet ger Kap Verde ett klimat med jämn och

(11 av 75 ord)

Växt- och djurliv

De högre öar som får tillräckligt med regn har en vegetation

(11 av 73 ord)

Naturskydd

Kap Verde hade 2011 inga nationalparker eller större naturreservat.

(9 av 9 ord)

Befolkning

Kap Verde har en befolkningstäthet av 139 invånare per km2. São Tiago,

(12 av 79 ord)

Språk

Det officiella språket är portugisiska. Befolkningen talar crioulo, ett portugisiskbaserat kreolspråk.

(11 av 11 ord)

Religion

År 1462 kom de första portugiserna till São Tiago, där de grundade staden Ribeira Grande (nuvarande Cidade Velha). Ända sedan dess har landet

(23 av 161 ord)

Utbildning

Primärskolan är obligatorisk och omfattar åldrarna 7–13 år. Utbildningen på denna nivå är uppdelad i två stadier: Instrução

(18 av 127 ord)

Sociala förhållanden

Invånarna i Kap Verde har med afrikanska mått mätt en hög levnadsstandard. Fortfarande lever dock omkring 25 procent av befolkningen under den nationella fattigdomsgränsen. Vattenförsörjning

(25 av 171 ord)

Näringsliv

Ekonomin domineras av servicesektorn, som beräknas stå för drygt 75 procent av BNP.  Svåra odlingsförhållanden med återkommande

(18 av 116 ord)

Utrikeshandel

Exporten domineras av återexport av bränsle till flygplan och fartyg som

(11 av 66 ord)

Turism och gastronomi

Kap Verde har under senare år satsat allt mer på att utveckla turismen, bland annat har man byggt ut infrastrukturen och ökat hotellkapaciteten. Investeringarna har

(25 av 176 ord)

Massmedier

Kap Verde har ingen daglig tidning. Viktigast är regeringsägda tvådagarstidningen Novo

(11 av 64 ord)

Statsskick och politik

Kap Verde var från självständigheten 1975 och fram till 1990 en

(11 av 56 ord)

Statsskick

Republiken Kap Verdes grundlag antogs 1992. Enligt författningen är Kap Verde ”en suverän, demokratisk, enhetlig, antikolonial och antiimperialistisk republik”. Presidenten är statsöverhuvud

(22 av 153 ord)

Politik

Fram till 1990 var Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) det enda tillåtna partiet. Det fick sitt nuvarande namn 1981, efter att tidigare ingått i Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), som ledde kampen

(40 av 282 ord)

Rättsväsen

Landets rättsliv präglas till stor del av portugisiska rättstraditioner. Dödsstraffet avskaffades

(11 av 18 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på selektiv värnplikt, omfattar (2009) 1 200 man och

(12 av 56 ord)

Musik

Majoriteten av befolkningen på Kap Verde, som var obebott fram till andra halvan av 1400-talet, är kreoler av blandat europeiskt (främst portugisiskt) och afrikanskt ursprung. Detta avspeglas i musiken, som har inslag från såväl portugisisk och brasiliansk som afrikansk musik och oftast sjungs på kreolspråket crioulo. Uppkomsten av en inhemsk kultur, bl.a.

(52 av 370 ord)

Historia

Ögruppen var obebodd då den upptäcktes av portugiserna 1460. År 1462 bosatte portugiser sig på ön São Tiago och grundlade staden Ribeira Grande (inte att förväxla med den nutida staden med samma namn, på Santo Antão). Slavhandel gav staden välstånd, men den övergavs 1712 efter ett franskt angrepp. Nedgången i slavhandeln från mitten av 1800-talet drabbade

(56 av 400 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Christer Krokfors
 • Curt Dahlgren
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Jan von Konow
 • Jens Weise Olesen
 • Lennart Weibull
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Stig Strömholm
 • Sven Behrens
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kap Verde. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kap-verde