Nordkorea, stat i Östasien; 120 540 km2, 26 miljoner invånare (2022). Nordkorea ligger mellan Gula havet i

(17 av 116 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Nordkorea är höglänt och bergigt, i synnerhet i norr och öster. Mot söder sträcker sig Nangnimbergen, som fortsätter in i Sydkorea. Västra delen

(23 av 164 ord)

Befolkning

(För etnografi, se Korea.)

Nordkorea hade 2020 en genomsnittlig befolkningstäthet av 214 invånare per km2, men bosättningen är koncentrerad till kustområdena

(21 av 153 ord)

Språk

Officiellt språk är koreanska. De dialektala skillnaderna mellan Nordkorea och Sydkorea

(11 av 39 ord)

Religion

För religion i Korea före 1948 samt inhemsk traditionell religion i Korea, se Korea (Religion).

På grund av den långa konflikten på den koreanska halvön och Nordkoreas slutenhet är information om religion och religiositet bristfällig. Av den statistik som finns tillgänglig (2010) uppges knappt 57 % av befolkningen vara agnostiker, nästan 16 % är ateister, ungefär 13 % uppges vara engagerade i någon form av nyreligiositet

(66 av 443 ord)

Utbildning

Nordkorea har byggt upp ett välorganiserat utbildningssystem, och läskunnigheten uppskattas till 98 %. Sedan 1970-talet är den avgiftsfria, obligatoriska skolan 11-årig. Skolgången startar vid

(24 av 162 ord)

Sociala förhållanden

Konstitutionen fastslår rätt till arbete (8 timmars arbetsdag), fri sjukvård och materiellt stöd åt gamla, sjuka och invalider. Redan omkring 1990 var sjukvård och gratis social barnomsorg väl utbyggda. Formellt garanteras också mammaledighet och förtidspension. Officiellt uppges kvinnor

(38 av 268 ord)

Näringsliv

Det är extremt svårt att finna information om näringslivets förhållanden och förändringar i Nordkorea. Målsättningar publiceras medan faktiska förhållanden ofta förtigs.

Då Koreahalvön delades efter andra världskriget kom de bästa jordbruksområdena att ingå i Sydkorea, medan drygt 3/4 av mineraltillgångarna och 2/3 av den tunga industrin fanns i Nordkorea. Från mitten av 1950-talet och tre årtionden framåt hade Nordkorea en positiv ekonomisk utveckling, troligen med cirka 9 procent tillväxt per år. Först i senare delen av

(76 av 537 ord)

Jordbruk

Före halvöns delning var norra Korea starkt beroende av jordbruket i söder. Efter 1954 påbörjades en kollektivisering i Nordkorea och 1958 var den helt genomförd. Endast 18 procent av landets areal kan brukas. Fram till början av 1990-talet tillhörde 90 procent därav

(42 av 294 ord)

Skogsbruk

Cirka 60 procent av Nordkoreas areal är skogbevuxen. Skog av hög kvalitet (huvudsakligen

(13 av 86 ord)

Fiske

Vattnen kring Koreahalvön är fiskrika, framför allt i Japanska havet, där kalla och varma havsströmmar möts och skapar goda betingelser

(20 av 141 ord)

Mineral

Koreahalvön är mineralrik och 85 procent av alla tillgångar finns i Nordkorea, främst stora förekomster av järnmalm, kalksten, magnesit, kol och zink. Järnmalm har stor

(25 av 176 ord)

Energi

Sedan 1970-talet har Nordkoreas energiförsörjning alltmer baserats på kol. Internationella bedömare uppskattar att kol år 2005 svarade för drygt 85 procent av den nordkoreanska energiproduktionen, vattenenergi för drygt 5 procent, olja för knappt 4,5 procent och ved och avfall för resten. Landet har haft

(44 av 312 ord)

Industri

Gruv- och tillverkningsindustrin, inräknat byggande och energiproduktion, svarade 2017 för 48 procent av BNP. Motsvarande siffra för endast tillverkningsindustrin var 20 procent. Nordkorea har alltid prioriterat tung industri. Den omfattar dels rustningsindustrin, dels tillverkning av kapitalvaror för andra branscher, som jordbruksmaskiner, anläggningsutrustning och generatorer, och av transportutrustning som lok, fartyg och lastbilar.

(52 av 371 ord)

Utrikeshandel

Nordkoreas ekonomiska politik med dess starka betoning på självförsörjning har inneburit att utrikeshandeln har varit liten. Det viktiga är importen av de råvaror som behövs föra att uppfylla produktionsmålen i de ekonomiska planerna. Exportens roll är att ge pengar för import.

(41 av 287 ord)

Kommunikationer

Redan på 1970-talet var det dåliga transportnätet ett allvarligt hinder för ökad produktion. Därefter har investeringar främst gått till modernisering och utvidgning av anläggningar för godstransporter, dvs. till järnvägar och hamnar. År 2007 provkördes tåg

(35 av 244 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen är relativt hög. Samtliga av Nordkoreas tiotal dagstidningar är på något sätt knutna

(14 av 99 ord)

Statsskick och politik

Nordkorea är enligt författningen en socialistisk folkrepublik med kommunistpartiet (Koreanska arbetarpartiet) som ledande politisk kraft. Även om ett parlament, Högsta folkförsamlingen, existerar, så ligger den reella makten hos kommunistpartiet. Nordkoreas obestridde ledare, Kim Il Sung, formulerade den så kallade juche-ideologin, en utveckling och tillämpning av marxism-leninismen på förhållandena i Nordkorea. Sedan 1972 är denna inskriven i konstitutionen som ledande politisk ideologi. Den officiella politiken har baserats på juche-ideologins principer om oberoende och självtillit i politik, ekonomi och försvar och på

(80 av 594 ord)

Rättsväsen

Landets rättsliv domineras av dess speciella samhällsmodell. Domstolsorganisationen består i huvudsak

(11 av 37 ord)

Mänskliga rättigheter

Diktaturen Nordkoreas strikta kontroll över all information försvårar rapporteringen om statens attityd mot och respekt för de mänskliga rättigheterna. Den mycket begränsade rörelsefriheten i landet i kombination med svårigheterna för utlänningar att komma i kontakt med nordkoreanska medborgare gör att en större del av rapporterna är

(46 av 326 ord)

Försvar

Nordkoreas kärnvapenprogram är sedan lång tid föremål för omfattande förhandlingar. 1994 års överenskommelse mellan Nordkorea och USA om att dämpa Nordkoreas kärnvapenprogram, samtidigt som USA och Sydkorea utlovade att stödja civil utveckling och användning av kärnenergi, är en viktig faktor i Nordkoreas utveckling.

År 1997 öppnades för denna samverkan ett kontor i Nordkorea med deltagande från Sydkorea. Samtalen utvecklades därefter till att omfatta ytterligare fyra länder: Kina,

(67 av 472 ord)

Film

Efter delningen av Korea vid andra världskrigets slut deklarerade Kim Il Sung i Lenins anda filmen som den viktigaste av konstarter. År 1946 skapades Koreanska dokumentärfilmsstudion, 1947 Koreanska filmstudion för spelfilm i Pyonyang och 1959 tillkom Koreanska arméns 25 april-studio (ursprungligen kallad 8 februari-studion).

(44 av 301 ord)

Musik

För musiken före Koreas delning, se Korea (Musik).

Musiken, liksom all kultur i Nordkorea, är styrd av Kimregimens personkult och kommunistiska ideologi. All musik som spelas eller avlyssnas måste vara godkänd av regimen; att bli påkommen

(36 av 257 ord)

Historia

För Nordkoreas historia före 1948 se Korea (Historia).

Sedan Nordkorea under namnet Demokratiska folkrepubliken Korea utropats i Pyongyang 9 september 1948 som ett svar på upprättandet av Republiken Korea (Sydkorea) 15 augusti samma år var den koreanska halvöns delning permanentad. Redan i oktober 1945 hade den sovjetiska ockupationsmakten låtit Kim Il Sung framträda vid ett massmöte i Pyongyang, och med sovjetisk hjälp konsoliderades dennes maktställning snabbt och effektivt. År 1949 var Kim såväl premiärminister som ordförande i kommunistpartiet Koreanska arbetarpartiet

(80 av 801 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Curt Dahlgren
 • Gabriel Jonsson
 • Göran Andersson
 • Irene Nørlund
 • Jan von Konow
 • Jan-Olof Svantesson
 • Jessica Christoffersen
 • Johanna Broman Åkesson
 • Lars Lindström
 • Lars Åhlander
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • Per Söderberg
 • Sixten Marklund
 • Solveig Mårtensson
 • Staffan Rosén
 • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

Film:
Johannes Schönherr, North Korean Cinema: A History (2012).
Historia:
Lovisa Lamm, Ambassaden i paradiset: Sveriges unika relation till Nordkorea (2012);
A.M. Savada (utgivare), North Korea: A Country Study (4:e upplagan 1994);
Daniel Schwekendiek, A Socioeconomic History of North Korea (2012).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Nordkorea. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nordkorea