Kazakstaʹn, Kazachstan, stat belägen mellan Kaspiska havet och Altajbergen; 2,7 miljoner km2, 18,7 miljoner invånare

(15 av 114 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Kazakstan domineras av stora slätter i söder. Liksom Turanska låglandet med Aralsjön i centrum är dessa slätter gammal sjöbotten. Östra delen med Balchasjsjön

(23 av 160 ord)

Natur

Kazakstan kan geografiskt indelas i fyra huvudområden: Kirgizstäppen i nordväst, högländerna i nordöst, lågländerna norr om Aralsjön och nordöst om Kaspiska havet i söder samt bergsområdena på gränsen till Kirgizistan och Kina i sydöst.

Kirgizstäppen

(35 av 243 ord)

Naturskydd

Det finns tre nationalparker i Kazakstan. Störst är Altun Emel och

(11 av 36 ord)

Befolkning

Kazakstan hade 2020 en befolkningstäthet av 7 invånare per km2. 58 procent av befolkningen bor i städer, av vilka Alma-Ata

(20 av 141 ord)

Språk

Officiellt språk är kazakiska. Även ryska har officiell status. Drygt hälften

(11 av 55 ord)

Religion

Det självständiga Kazakstan är en sekulär stat med en författning som garanterar religionsfrihet. Majoritetsbefolkningen är av tradition sunnimuslimer (47 %), men landet präglas av en utbredd religiös

(27 av 185 ord)

Utbildning

Förskolorna har på grund av medelbrist gått starkt tillbaka. Åtskilliga lades ned under 1990-talet. Numera (2008) har endast 27 % av barnen i förskoleåldern plats på sådana skolor. Skolväsendet i Kazakstan ger möjlighet

(33 av 223 ord)

Sociala förhållanden

Kazakstan ligger relativt väl framme på det sociala området. Särskilt för anställda vid större företag är villkoren jämförelsevis goda. Ålderspension utgår vid

(22 av 151 ord)

Näringsliv

Under sovjetperioden var Kazakstans näringsliv styrt utifrån Sovjetunionens centralplanering. I kraft av sina rika naturtillgångar var Kazakstan i första hand råvaruproducent. Graden av

(23 av 161 ord)

Jordbruk

Ett bördigt svartjordsbälte sträcker sig in i norra Kazakstan, vilket ger goda förutsättningar för jordbruk. I de mellersta

(18 av 127 ord)

Mineral och energi

Vid sidan av Ryssland är Kazakstan den av före detta Sovjetunionens delrepubliker som är mest

(15 av 94 ord)

Industri

Metallurgin är kärnan i Kazakstans industri. Stora bly- och zinkverk finns

(11 av 57 ord)

Kommunikationer

Järnvägarna, som 2017 omfattade 16 600 km, utgör stommen i Kazakstans transportnät

(12 av 55 ord)

Massmedier

Av de flera hundra tidningar och tidskrifter som är officiellt registrerade i Kazakstan drivs ett 30-tal kommersiellt. Det övervägande antalet publiceras på ryska och

(24 av 168 ord)

Statsskick och politik

Sedan självständigheten 1991 har den tidigare sovjetstaten Kazakastan dominerats av Nursultan

(11 av 26 ord)

Statsskick

Kazakstan fick 2005 efter folkomröstning en ny författning som föreskriver ett parlament med två

(14 av 98 ord)

Politik

Landets första president Nursultan Nazarbajev balanserade på ett skickligt sätt mellan olika ekonomiska, etniska och regionala intressegrupper. Han återvaldes som president 1999, 2005, 2011 och 2015,

(26 av 175 ord)

Rättsväsen

Trots landets självständighet fortsätter man i Kazakstan att i brist på

(11 av 54 ord)

Mänskliga rättigheter

Kazakstans lagstiftning förbjuder tortyr men efterlevs inte. Tortyr och annan förnedrande behandling är vanligt förekommande i landets häkten och fängelser.

(20 av 139 ord)

Försvar

Försvaret skars ned kraftigt samt omorganiserades efter Sovjetunionens upplösning. Kazakstan ingår sedan 1992 i CSTO, Collective Security Treaty Organization, med bl.a. Ryssland. Kazakstans strategiska problem är

(26 av 183 ord)

Litteratur

I hjältesånger, sagor och legender finns ursprunget till den kazakiska litteraturen. Sångskattens motiv utvecklades av akynerna, barderna, som verkade muntligt ute i byarna och hos stormännen. I

(27 av 187 ord)

Musik

Kazakernas musik är besläktad med andra centralasiatiska folks musik (uzbeker, kirgizer, turkmener) och har från tidigt 1900-tal influerats av rysk och senare annan västerländsk musik. Den äldre sång- och instrumentalmusiken (kjui) är rik och varierad. Folksångerna

(36 av 256 ord)

Förhistoria

Redan från äldre paleolitikum föreligger fynd (Karatau). Under neolitikum etablerade sig

(11 av 69 ord)

Historia

Trots de arkeologiska fynden i Kazakstan från tiden före Kr.f. går det inte att spåra kazakernas komplexa etniska historia längre tillbaka än till medeltiden och till de nomadstammar som levde på Turkestans slätter, dominerade av den mongoliska Gyllene horden. Under 1400-talet förenades stammarna till en politisk enhet, ur vilken kazakerna framträdde som en distinkt etnisk grupp. Så småningom splittrades kazakerna i tre olika khanat, Stora, Mellersta och Lilla horden,

(69 av 491 ord)

Det självständiga Kazakstan

Kazakstan har sedan självständigheten dominerats av Nursultan Nazarbajev (president 1991–2019), som var det sovjetiska kommunistpartiets sista ledare i Kazakstan. Han var också en av de ivrigaste

(26 av 174 ord)

Medverkande

 • Aasulv Lande
 • Anders Jönsson
 • Göran Andersson
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Hjärpe
 • Jan von Konow
 • Jan-Öjvind Swahn
 • Jessica Christoffersen
 • Johan Callmer
 • Karina Vamling
 • Klas-Göran Karlsson
 • Lars Erik Blomqvist
 • Lars-Erik Åse
 • Lena Jonson
 • Malcolm Dixelius
 • Michael Bogdan
 • Owe Ronström
 • Ragnar Hall
 • Torgny Hinnemo
 • Ulf Arvidsson
 • Örjan Sjöberg

Litteraturanvisning

Förhistoria:
P. Kohl, Central Asia Paleolithic Beginnings to the Iron Age (engelsk översättning 1984).
Historia:
S. Akiner, Islamic Peoples of the Soviet Union: An Historical and Statistical Handbook (2:a upplagan 1986);
E. Allworth (utgivare), Central Asia: One Hundred and Thirty Years of Russian Dominance, an Historical Overview (3:e upplagan 1995);
Ariel Cohen, Kazakhstan: The Road to Independence (2008);
M.B. Olcott, The Kazakhs (1987);
M.B. Olcott, Central Asia’s New States: Independence Foreign Policy and Regional Security (1996);
M.B. Olcott, Kazakhstan: Unfulfilled Promise (2002);
Bengt Petersson & Ingvar Svanberg (utgivare), Det nya Centralasien: Fem forna sovjetrepubliker i omvandling (1996);
G. Wheeler, The Modern History of Soviet Central Asia (1964).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kazakstan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kazakstan