Sekelskiftet 1900 kan både i fysik och kemi räknas som skiljelinje mellan den ”klassiska” epoken och den ”moderna”, för kemins del

(21 av 145 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Teorier om kemisk bindning

Richard Abegg uppställde redan 1904 en enkel elektronteori för kemisk valens, baserad på regeln att summan av ett elements maximala positiva och negativa valens är åtta. Den utvecklades senare av främst Walter Kossel, som 1916 med

(36 av 255 ord)

Strukturkemi

De studier av monokromatisk röntgenstrålnings diffraktion i enkristaller som utfördes av far och son Bragg gav för första gången en direkt bild av atomernas ordning och inbördes avstånd, först i enkla oorganiska salter men efter hand i salter av allt mer komplicerade joner och i organiska molekyler. Kristallina proteiner har kunnat studeras under lång tid (Pauling var en pionjär på området), och i dag känner man kristallstrukturer för mer än 500 proteiner, något som varit av avgörande betydelse för förståelsen

(80 av 685 ord)

Mekanismer för kemiska reaktioner

Reaktionskinetiska studier utfördes redan under 1800-talet, och vid sekelskiftet var reaktionshastigheternas koncentrations- och temperaturberoende i allmänhet väl utredda. Frågan hur kemiska reaktioner sker kunde inte angripas förrän den kemiska bindningens natur var känd. En kemisk reaktions mekanism anger i vilken ordning bindningar bryts

(43 av 305 ord)

Oorganisk kemi

Alfred Werners arbeten över metallkomplexföreningar gav forskningen kring koordinationsföreningar en fast grund för fortsatt utveckling. Problem rörande koordinationstal, geometrisk struktur och stabilitet i lösning har bearbetats över hela det periodiska systemet. Forskningen inom atomenergiområdet har lett till ett uppsving för aktinidforskningen, till en allmän utveckling av den komplexkemiska tekniken och separationsmetoderna och till

(53 av 372 ord)

Naturproduktskemi och organisk syntes

Under 1800-talet kom flertalet byggstenar i organisk kemi på ett eller annat sätt från naturen, från växtmaterial som alkaloider eller från stenkolstjära som de flesta aromatiska ämnen. Under 1900-talet har isolering och strukturbestämning av organiska ämnen ur växt- och djurmaterial bedrivits med ökande intensitet, främst för att studera de isolerade föreningarnas roll i livsprocesser men också för att få nya farmakologiskt användbara föreningar eller av rent kemiskt intresse för de erhållna föreningarna.

Strukturbestämningen byggde i

(75 av 534 ord)

Makromolekyler

Relativt tidigt fick man på indirekt väg ett begrepp om molekylernas verkliga storlek, men med de metoder som stod till buds under 1800-talet kunde man inte bestämma höga molekylvikter. Efter hand observerades, särskilt i biologiska material, oflyktiga och okristallina föreningar

(40 av 279 ord)

Kemin och omvärlden

Fysiken kan räknas som grundvetenskapen för såväl kemi som för annan naturvetenskap; för kemi främst genom atomfysikens framväxt. För fysik och övriga naturvetenskaper har å andra sidan kemi under 1900-talet kommit att spela en allt större roll. Detta tillsammans med kemins expansion som tillämpad vetenskap under 1900-talet gör att den numera i engelskspråkig litteratur

(54 av 379 ord)

Medverkande

  • Jan Sandström
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Modern kemi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kemi/modern-kemi