Kvaliteten på ett analysresultat bestäms av hur väl det rapporterade kvantitativa resultatet stämmer överens med den sanna halten. Kvaliteten är god om skillnadens (analysfelets) storlek är känd och acceptabel för användaren. Kemiska analysresultat kan liksom andra mätresultat vara behäftade med olika fel och osäkerheter (jämför fel). Precision är ett mått på hur väl ett mätresultat

(55 av 392 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Jan Åke Jönsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kvalitetskontroll vid kvantitativ kemisk analys. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kemisk-analys/kvalitetskontroll-vid-kvantitativ-kemisk-analys