Kristdemokraterna, KD, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1991, nuvarande namn sedan 1996. I partiprogrammet anges partiets mål vara samhällsgemenskap byggd på solidarisk fördelning av resurser samtidigt som människans andliga dimension betonas. Det unika och okränkbara människovärdet, förvaltarskapstanken och broderskapstanken

(39 av 276 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Idéutveckling

Att slå vakt om kristendomen och att upprätthålla respekten för det heliga har från början varit hörnpelare i KD:s program. Vid sin tillkomst förklarade partiet sig stå på demokratisk

(29 av 205 ord)

Historik

Av betydelse för tillkomsten av KD var en namninsamling för mera kristendomsundervisning i gymnasieskolan än 1960 års gymnasieutredning hade föreslagit i sitt betänkande våren 1963; mer än två miljoner namn samlades in. Vid denna tid visades också en film, ”491” av Vilgot Sjöman, som kom att bli mycket omdiskuterad på grund av sitt naturalistiska bildspråk. Dessutom svarade 140 läkare för en uppmärksammad skrivelse till regeringen angående den i landet rådande moralen.

Samhällsklimatet var bl.a. mot denna bakgrund sådant att initiativtagarna

(80 av 590 ord)

Organisation

KD består av cirka 300 lokalavdelningar som bildar 28 distrikt. Riksorganisationen

(11 av 72 ord)

Sidoorganisationer

KD:s sidoorganisationer är kvinnoförbundet, KD-K, och Kristdemokratiska ungdomsförbundet, KDU. Partiet har

(11 av 22 ord)

Press

KD utger Kristdemokraten, tidigare Samhällsgemenskap, som utkommer en gång per vecka

(11 av 64 ord)

Medverkande

  • Göran Josefsson
  • NE-redaktionen (uppdatering)

Litteraturanvisning

Göran V. Johansson, Kristen demokrati på svenska: Studier om KDS: tillkomst och utveckling 1964–1982 (1985);
A. Sandström, KDS, partiet bakom fromhetsvallen (1979).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kristdemokraterna. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kristdemokraterna