kultuʹr (franska culture, av latin cultuʹra ’bearbetning’, ’odling’, ’bildning’, av coʹlo ’odla’ m.m., se vidare kult), odling, bildning. Cicero talade om själsodling, renässansens humanister om att odla intellektet. Samuel von Pufendorf kontrasterade – i anslutning till Hobbes – kulturtillstånd mot naturtillstånd och

(42 av 294 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kulturantropologiskt synsätt

Den vida definitionen av kultur som en totalitet av en viss populations tankar, handlingar och omgivande förhållanden omfattades av det senare 1800-talets antropologer och etnologer. Innebörden av begreppet kunde uppfattas såsom framför allt deskriptiv men tillät i

(37 av 261 ord)

Kultur och finkultur

En annan begränsning av det ursprungliga kulturbegreppet är att låta kultur betyda konst

(13 av 91 ord)

Fördjupning: Modeller för kulturell evolution

Den biologiska världen och den kulturella världen har vissa likheter. Till exempel uppvisar båda världarna stor rikedom i form av biologiska livsformer av alla de slag (bakterier, insekter, fiskar, däggdjur med mera) respektive olika sorters kulturyttringar (språk, teknologi, idéer, beteenden med mera).

Vidare uppvisar båda världarna förändring över tid. Studier av fossil visar tydligt att de biologiska arterna förändrats över tid. Att kulturyttringar förändras kan man se i realtid runt omkring oss: i språket tillkommer nya ord och uttal förändras,

(80 av 627 ord)

Medverkande

  • Harry Järv
  • Kimmo Eriksson
  • Sven B. Ek

Litteraturanvisning

Sven B. Ek, Qltur som problem (1989);
N. Elias, Sedernas historia (svensk översättning 1989);
N. Elias, Från svärdet till plikten (svensk översättning 1991);
M. Freilich (redaktör), The Relevance of Culture (1989);
H. Hauge & H. Horstbøll (redaktör), Kulturbegrebets kulturhistorie (1988);
A.L. Kroeber & C. Kluckhohn, Culture (1952);
C. Lévi-Strauss, Det vilda tänkandet (svensk översättning 1971);
A. Schweitzer, Kultur och etik (svensk översättning 1946);
A. Weber, Prinzipien der Geschichts- und Kultursoziologie (1951).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kultur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kultur