Kungliga biblioteket, KB, Stockholm, Sveriges nationalbibliotek med huvuduppgift att samla in, bevara och tillhandahålla allt som trycks, spelas in och sänds i Sverige. Tryckerier och i vissa fall förlag är skyldiga att leverera s.k. pliktexemplar till KB; så tidigt som 1661 fastställdes detta i en kansliförordning. Det svenska trycket förtecknas i nationalbibliografin, som omfattar böcker, broschyrer, tidskrifter, kartor och musikalier samt svensk litteratur i översättning och böcker om svenska förhållanden på främmande språk. I bibliotekets insamlingsuppdrag ingår även TV, radio,

(80 av 677 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Ann-Sophie Gleisner
  • Birgit Antonsson
  • Dicte Helmersson

Litteraturanvisning

KB – ett nav i kunskapssamhället: Kungl. biblioteket –Sveriges nationalbibliotek: Verksamhet och visioner (SOU 2003:129);
A. Burius (utgivare), Kungl. biblioteket: Byggnaden och samlingarna (1998);
A. Burius m.fl., Underbart, underbart (1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kungliga biblioteket. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kungliga-biblioteket