kvicksilver (översättning av latin argeʹntum viʹvum ’levande silver’, på grund av

(11 av 70 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förekomst

I jordskorpan är kvicksilver ett sällsynt grundämne. Medelhalten är endast cirka 0,08 g/ton; koppar

(14 av 97 ord)

Framställning

Kvicksilver framställs till största delen ur kvicksilvermineralet cinnober, HgS. Malmen, som inte är giftig och kan hanteras utan särskilda

(19 av 133 ord)

Egenskaper

I naturen finns kvicksilver som en blandning av sju stabila isotoper. Metallen är silverglänsande och det enda metalliska grundämne som är flytande vid rumstemperatur (cesium smälter vid 28,4 °C och gallium vid 29,8 °C). Kvicksilver förblir flytande ända ned till –38,83 °C, då det fryser till en mjuk, vitglänsande metall med romboedrisk struktur. Kokpunkten, 356,62 °C, är lägre än för något

(61 av 407 ord)

Användning

Metalliskt kvicksilver har unika fysikaliska och kemiska egenskaper och hade därför under lång tid stor teknisk användning för termometrar, manometrar, barometrar, blodtrycksmätare, tryckfällor, diffusionspumpar för högvakuum,

(26 av 176 ord)

Kretslopp

Eftersom kvicksilver har högt ångtryck förgasas det lätt och kan röra sig i miljön på ett annat sätt än andra metaller. Utsläppen genom vulkanisk aktivitet och

(26 av 179 ord)

Biologisk roll

Kvicksilver har ingen positiv biologisk funktion. Dess salter, liksom flera andra kvicksilverföreningar, är starka gifter för de flesta former av liv. Kvicksilver i jonform verkar kraftigt hämmande på många enzymreaktioner. Särskilt blockeras enzym med aktiva SH-grupper, eftersom kvicksilver bildar mycket starka komplex med

(43 av 304 ord)

Toxikologi

Metalliskt kvicksilver är i sig föga giftigt, och mindre mängder kan sväljas utan påtagliga följder; däremot är kvicksilverånga och vattenlösliga salter starkt giftiga. Akut förgiftning, som förekommer vid förtäring av till exempel stora mängder kvicksilver(II)klorid (sublimat), HgCl2, leder till kräkningar, diarré, svåra buksmärtor och

(44 av 321 ord)

Föreningar

Organiska kvicksilverföreningar är linjära molekyler av typerna R-Hg-R′ eller R-Hg-X, där R och R′ är alifatiska eller aromatiska grupper och X är exempelvis en halogenid-, hydroxid-, nitrat- eller acetatjon eller en molekyl som vatten.

Dimetylkvicksilver(II), (CH3)2Hg, ofta förkortat metylkvicksilver, är en färglös, giftig vätska med söt doft och kokpunkt 96 °C. Den bildas i levande organismer genom enzymatisk metylering av elementärt kvicksilver eller kvicksilverjoner. Den omvandlas lätt till metylkvicksilverjon CH3Hg+ eller metylkvicksilver(II)klorid, CH

(73 av 730 ord)

Historik

Kvicksilver tillhör de tidigaste av människan kända och använda metallerna. Förekomsten av elementärt kvicksilver och lättheten att reducera cinnober med träkol vid relativt låg temperatur bidrog härtill. Metallen har påträffats

(30 av 208 ord)

Medverkande

  • Germund Tyler
  • K. Sune Larsson
  • Lars Ivar Elding
  • Ragnhild Möller
  • Ulf Erlandsson

Litteraturanvisning

Ullman’s Encyclopedia of Industrial Chemistry (5:e upplagan 1990);
Kvicksilver i Sverige: Problem och åtgärder, utgiven av Naturvårdsverket (1991);
Avvecklingen av vårt dolda kvicksilverlager, utgiven av Naturvårdsverket (1991);
G. Hägg, Allmän och oorganisk kemi (7:e upplagan 1979);
H.G. Seiler m.fl (utgivare), Handbook on Toxicity of Inorganic Compounds (1988);
Slutförvar av kvicksilver: huvudrapport, utgiven av Naturvårdsverket (1997);
Kvicksilver i miljön: förekomst och effekter, utgiven av Naturvårdsverket (1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kvicksilver. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvicksilver