(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Konsolideringen

Litauen omnämns i skriftliga källor från tidigt 1000-tal, men som politisk enhet bör Litauens födelse snarare dateras till 1200-talets första hälft, då fursten Mindaugas under trycket

(26 av 180 ord)

Unionstiden

Starkare kulturella och politiska band kom dock Litauen att knyta med Polen. De yttre hoten var en starkt bidragande faktor bakom den personalunion mellan de

(25 av 176 ord)

Den ryska tiden

En orsak till unionsbandens relativa hållfasthet var rädslan för Rysslands expansionspolitik, som sedan 1400-talets andra hälft berövat Litauen flera tidigare besittningar och gjort landet alltmer beroende av polskt militärt bistånd. För att skydda sitt territorium mot Ryssland sökte Litauen stöd även utanför unionen; år 1655 undertecknades exempelvis ett

(48 av 339 ord)

Det självständiga Litauen (1918–40)

Litauens utveckling under mellankrigsåren uppvisar både likheter och olikheter i förhållande till de likaså nybildade grannstaterna Lettland och Estland. Den stora skillnaden ligger i att Litauen i enlighet med djupa historiska mönster tvingades bemästra ett läge med två yttre

(39 av 277 ord)

Från andra världskriget

I 1939 års Molotov–Ribbentrop-pakt hänfördes Litauen till den sovjetiska intressesfären, vilket ledde till att landet snart påtvingades ett försvarsavtal med Sovjetunionen och i juni 1940 intogs av sovjettrupper. Efter ett manipulerat val godkändes Litauens frivilliga inträde i unionen som sovjetrepublik, och en kommunistdominerad s.k. folkregering tillträdde, medan mellankrigsårens ledande grupper

(50 av 352 ord)

Självständigt igen

Det självständiga Litauen fick en konstitution i samband med det första postsovjetiska parlamentsvalet i oktober 1992. Då valde landet också en territoriell princip för medborgarskap som gjorde att de rysktalande (som dock inte uppgick till fler än cirka 10 procent) kunde bli medborgare omedelbart. Valet vanns av

(46 av 328 ord)

Medverkande

  • Klas-Göran Karlsson
  • Li Bennich-Björkman
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/litauen/historia