liv, egenskap hos organismer som utmärks av bland annat förmåga till fortplantning, ämnesomsättning och energiomsättning samt evolution genom naturligt urval. Levande organismer består av en eller flera celler och har

(30 av 212 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Egenskaper som utmärker levande organismer

(1 av 1 ord)

Celler

Levande organismer består av en eller flera celler omgivna av lipidmembran. Alla nu levande celler på jorden har uppkommit genom delning och tillväxt av andra, äldre celler.

Mycket talar för att liv måste vara avgränsat från omgivningen av någon form av barriär och därmed

(44 av 312 ord)

Fortplantning

Levande organismer har förmåga till fortplantning. Fortplantning kan vara könlös eller könlig. Könlös fortplantning sker snabbt och enkelt, könlig fortplantning ökar den genetiska mångfalden. Könlös fortplantning innebär att

(28 av 193 ord)

Ämnesomsättning

Levande organismer kännetecknas av bland annat ämnesomsättning (metabolism), det vill säga upptag, förändring och avgivande av kemiska ämnen. Ämnesomsättningen omfattar dels reaktioner där energirika kemiska föreningar bryts ned och energin görs

(31 av 218 ord)

Energiomsättning

Levande organismer upprätthåller en komplicerad organisation som är beroende av energitillförsel utifrån. Energin används bland annat vid syntes av organiska molekyler som DNA, RNA och proteiner, för att driva cellrörelser som muskelkontraktioner samt för att ta emot och överföra information i exempelvis sinnesorgan och nervsystem. Se bland annat bioenergetik och energiflöde

Organismer tar upp, lagrar och transporterar energi i kemisk form. Molekylen ATP

(63 av 443 ord)

Informationsöverföring

Levande organismer har i olika stor utsträckning förmåga att överföra information. Information överförs inom

(14 av 95 ord)

Evolution

Liv karakteriseras av evolution genom naturligt urval, och allt liv på jorden har uppkommit genom evolution. Evolution kan ske tack vare att individerna i en population är genetiskt olika

(29 av 204 ord)

Livets uppkomst och utveckling

(1 av 1 ord)

Livets uppkomst

När livet en gång uppstod på jorden, för kanske 4 miljarder år sedan, var troligen det första som hände att det

(21 av 138 ord)

Livets utveckling

I dag finns en mycket stor mångfald av levande varelser på jorden. Sannolikt är alla dessa besläktade och har en gemensam anmoder i form av en urcell som levde för kanske 4 miljarder år sedan. Utifrån denna urcell har alla nu levande organismer, både encelliga och flercelliga, utvecklats.

De äldsta fossil man har hittat är 3,5 miljarder år gamla och

(60 av 416 ord)

Indelning av de levande organismerna

Både nu levande och utdöda organismer på jorden indelas i det så kallade hierarkiska systemet efter hur de har utvecklats ur varandra, det vill säga deras evolutionära släktskapsförhållanden. Släktskapsförhållandena har historiskt studerats främst genom att man har jämfört organismernas morfologi, det vill säga

(43 av 301 ord)

Tre domäner

Jordens nu levande organismer brukar delas in i tre domäner: arkéer

(11 av 44 ord)

Fyra riken

De eukaryota organismerna har indelats i fyra riken: protoktister (encelliga organismer samt flercelliga alger), växter, svampar och djur. Denna indelning är emellertid inte naturlig i den meningen att

(28 av 197 ord)

Medverkande

  • Anders Lundquist
  • Låtta Skogh
Källangivelse
Nationalencyklopedin, liv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/liv