logopedi (nylatin logopaediʹa, se vidare logoped), vetenskapsområde som omfattar diagnostisering och behandling av alla slag av röstrubbningar och talrubbningar samt språkstörningar hos vuxna och barn. Logopedi är en paramedicinsk, utpräglat tvärvetenskaplig disciplin som är skild från den medicinska disciplinen foniatri. Logopedi kan avgränsas i flera deldiscipliner: barnlogopedi och habiliteringslogopedi med specialisering på barn med språkstörningar respektive barn med psykiskt och fysiskt funktionshinder; språkligt baserade läs- och skrivsvårigheter; neurologiskt betingade kommunikationsstörningar hos vuxna såsom afasi och dysartri samt dysfagi, dvs. sväljningsproblem;

(80 av 618 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Ulrika Nettelbladt

Litteraturanvisning

U. Nettelbladt & C. Samuelsson, ”Studiet av talrubbningar hos barn ur ett historiskt perspektiv. Om ämnets etablering i Sverige”, Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 1998.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, logopedi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/logopedi