London [engelskt uttal lɐʹndən], huvudstad i Storbritannien; 8,8 miljoner invånare (2016) i storstadsområdet. London är beläget på ömse sidor om Themsen i sydöstra delen av landet. Det är Storbritanniens ekonomiska,

(30 av 214 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Näringsliv

London är ett av världens främsta finanscentrum. År 2015 återfanns drygt 25 procent av Londons cirka 3,8 miljoner förvärvsarbetande inom försäkrings-, bank- och finansväsen. Bland de viktigare institutionerna märks London Stock Exchange (fondbörsen), Bank of

(35 av 249 ord)

Kommunikationer

Varje vardag anländer till centrala London över 1 miljon pendlare, av vilka de flesta åker kollektivt. Orsaken är främst att Londons kraftiga tillväxt under 1800-talet skedde i korridorer utmed det radiella

(31 av 215 ord)

Arkitektur och stadsbild

Synliga rester av den romerska stadsmuren finns bl.a. vid Tower Hills tunnelbanestation. Stadsportarnas ungefärliga lägen har också bevarats, liksom många gatusträckningar. Under medeltiden reparerades och påbyggdes stadsmuren, och det oregelbundna gatunät som till stora delar ännu finns kvar växte fram. På 1040-talet flyttades det kungliga residenset till Westminster, där också ett kloster – Westminster Abbey – nygrundades. Därmed hade den tvåkärniga struktur som än i dag präglar det centrala London etablerats – handelsstaden City of London och den kungliga och

(80 av 810 ord)

Kulturliv

Londons största kulturella institution, British Museum, hyste fram till 1993 även en stor del av landets nationalbibliotek, British Library, som nu har flyttats till nya lokaler i Saint Pancras. Victoria and Albert Museum i South Kensington har en av världens förnämsta samlingar av konstindustriella produkter och konsthantverk. I dess närhet ligger Natural History Museum och Science Museum, det förra med biologiska samlingar, det senare med andra naturvetenskapliga samt medicinska.

Bland konstmuseerna märks National Gallery vid Trafalgar Square, Royal Academy of

(80 av 823 ord)

Sport

Fotbollsklubbarna i London präglar staden. Klubbar som Arsenal FC, Chelsea FC

(11 av 58 ord)

Historia

Förutom enstaka fynd från sten- och bronsåldern saknar London, trots namnets keltiska ursprung, lämningar av någon kontinuerlig bebyggelse före den romerska invasionen 43 e.Kr. Kort därpå anlade romarna staden Londinium kring Walbrook, en nordlig, numera överbyggd biflod till Themsen.

Redan efter något decennium hade London utvecklats till ett betydande ekonomiskt centrum, och trots förstörelse under Boudiccas uppror 61 e.Kr. och under Hadrianus (ca 130) fortsatte dess tillväxt. Septimius Severus gjorde London till huvudstad i provinsen Britannia Superior. Staden försågs med

(80 av 1136 ord)

Medverkande

  • Anders Reichenberg
  • Carlhåkan Larsén
  • Dick Harrison
  • Jan-Öjvind Swahn
  • Jens Möller
  • Nils Ahlberg
  • Rune Blom
  • Örjan Wikander

Litteraturanvisning

Näringsliv:
H. Clout & P. Wood (utgivare), London: Problems of Change (1986).
Arkitektur:
R. Dixon & S. Muthesius, Victorian Architecture (2:a upplagan 1985);
A.E.J. Morris, A History of Urban Form (3:e upplagan 1993);
S.E. Rasmussen,London the Unique City (2:a upplagan 1982);
J. Schofield, The Building of London from the Conquest to the Great Fire (2:a upplagan 1993);
J. Summerson, Georgian London (3:e upplagan 1988);
B. Weinreb & C. Hibbert (utgivare), The London Encyclopaedia (2:a upplagan 1993).
Teater:
R. Blom, Teater i London (1982);
R. Blom, Mitt gamla London: Om Shakespeare, teaterlegender och den nya Globeteatern (1993);
R. Mander & B.J. Mitchenson, The Theatres of London (1961).
Historia:
Peter Ackroyd, London: The Biography (2001);
Nick Barratt, Greater London: A History of the Suburbs (2012);
Jeremy Black, London: A History (2009);
R. Carrier & O.L. Dick, The Vanished City (1957);
M.D. George, London Life in the Eighteenth Century (3:e upplagan 1951);
R. Merrifield, London: City of the Romans (1983);
Francis Sheppard, London: A History (1998);
G.A. Williams, Medieval London, from Commune to Capital (1963).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, London. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/london