Makedonien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa; 25 713 km2, 2,1 miljoner invånare (2018). Makedonien

(14 av 103 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Makedoniens mellersta del består av ett lågland, som genomflyts av floden Vardar med dess bifloder. Både öster och väster om

(20 av 136 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

I den centrala delen av Makedonien utbreder sig ett lågland, som genomflyts av floden Vardar med

(15 av 106 ord)

Klimat

Makedonien har ett kontinentalt präglat klimat med nederbörden relativt jämnt fördelad

(11 av 49 ord)

Växt- och djurliv

Den naturliga vegetationen utgörs på lägre sluttningar av lövskog med orientalisk avenbok (Carpiʹnus orientaʹlis), lönn- och ekarter, bl.a. ungersk, turkisk och

(21 av 143 ord)

Naturskydd

Makedonien har tre nationalparker, Mavrovo, Galičica och Pelister, alla i bergsområden.

(11 av 27 ord)

Befolkning

Vid landets senaste folkräkning 2002 var makedonier landets största folkgrupp (64

(11 av 73 ord)

Språk

Officiellt språk är den sydslaviska makedonskan, som har en kort historia som skriftspråk/standardspråk, bara sedan andra världskriget. Makedonskan

(18 av 127 ord)

Religion

Den religiösa bilden i Makedonien speglar den etniska sammansättningen. En majoritet

(11 av 69 ord)

Utbildning

Fram till 1991, då Makedonien tillhörde Jugoslavien, var utbildningssystemet främst inriktat på naturvetenskapliga ämnen och som förberedelse för arbetsmarknaden.

(19 av 127 ord)

Sociala förhållanden

Makedonien övertog vid självständigheten 1991 ett väl utbyggt social- och hälsovårdsväsen.

(11 av 30 ord)

Näringsliv

Jordbruket har fortfarande ganska stor betydelse för Makedoniens ekonomi, men den sektor som ökat mest under 00-talet är tjänste- och

(20 av 140 ord)

Jordbruk

Jordbruket har fortfarande stor betydelse för landets ekonomi. Boskapsskötsel (får och

(11 av 73 ord)

Råvarutillgångar och energiförbrukning

Makedonien har begränsade mineralfyndigheter. De viktigaste exportprodukterna är nickeljärn samt stål- och oljeprodukter. Kopparmalm

(14 av 97 ord)

Industri

Efter andra världskriget har omfattande industrialisering ägt rum. Dock har den industriella satsningen varit

(14 av 99 ord)

Transporter

Landsvägstrafiken mellan Centraleuropa och Grekland har sedan lång tid passerat genom

(11 av 52 ord)

Massmedier

Mediespridningen i Makedonien är förhållandevis blygsam i jämförelse med andra stater i det tidigare Jugoslavien och påminner närmast om Greklands (21 tidningsex. per

(23 av 162 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Republiken Makedoniens författning antogs i november 1991. Den lagstiftande makten utövas

(11 av 63 ord)

Politik

Den politiska situationen i Makedonien har ofta varit besvärlig, inte minst på grund av etniska konflikter i området och grannländernas stundom fientliga inställning till landet. En orsak till detta var den konflikt som uppstod 1991 då det officiella namnet Republiken Makedonien antogs och det i konstitutionen angavs att man även företräder makedonier utanför landets gränser. Mot detta och utformningen av landets flagga protesterade Grekland och Bulgarien. Länderna hänvisade till att Makedonien är en gammal region varav stora delar ligger i dessa länder.

(82 av 688 ord)

Rättsväsen

Trots uppnådd självständighet fortsätter man i Makedonien att i brist på

(11 av 33 ord)

Försvar

Planer från 1999 syftade till att organisera en armé om tre kårer med vardera tre brigader med lättare utrustning och ett luftförsvar

(22 av 151 ord)

Litteratur

Makedonernas strävan efter politisk och språklig autonomi kröntes med framgång först 1944, då makedonskan proklamerades som officiellt språk i republiken Makedonien i den nya jugoslaviska federationen. Den makedonska litteraturens historia är emellertid

(32 av 224 ord)

Drama och teater

Skådespel på makedonskt folkspråk hade sporadiskt förekommit sedan 1901, men först

(11 av 56 ord)

Film

En makedonisk filmproduktion på reguljär basis kom i gång först efter andra världskriget med grundandet av

(16 av 111 ord)

Konst

Med de invandrade slaver som accepterade kristendomen utvecklades en intensiv byggnadsverksamhet; väggmåleriets framväxt daterar sig till 1000-talet, då det första skiktet av freskomålningar i kyrkan Sankta Sofia i Ohrid blev till. Freskomåleriet utvecklades under inflytande från Konstantinopel och Thessaloniki men fick särskilda slaviska drag,

(44 av 308 ord)

Musik

Folkmusiken i det mångetniska Makedonien rymmer en rad tydligt etniskt markerade traditioner: slaviska, albanska, turkiska, grekiska, arumänska, romska m.fl.. Dessa har dock vissa grundläggande drag gemensamma. Därutöver finns det distinkta skillnader mellan en ålderdomlig traditionell musik utövad i huvudsak på landsbygden (izvorna muzika), en bearbetad folkmusik för scenbruk i folkloreensembler, den urbana ”nykomponerade folkmusik” som växte fram under 1950-talet samt turbofolk, uppkommen på 1990-talet under påverkan från Serbien. Viktiga musiktillfällen är bröllop, dop och omskärelse, kalenderfester

(76 av 539 ord)

Dans

Folkdanserna består till största delen av kedjedanser, oro. De förekommer i många former, antingen för båda könen eller för

(19 av 129 ord)

Folkkultur

Den traditionella makedoniska folkkulturen är sammansatt av element från europeisk fornkultur, klassisk medelhavskultur, den bysantinska kultursfären samt av orientaliskt inflytande genom osmanturkisk förmedling.

(23 av 164 ord)

Förhistoria

Den övre delen av Vardars dalgång har i alla tider utgjort en viktig

(13 av 86 ord)

Historia

De illyriska och thrakiska stammar som bebodde regionen låg från 600-talet

(11 av 68 ord)

Historia efter antiken

Under 400- och 500-talen invandrade slaviska stammar till området, som under medeltiden tillhörde dels Bysantinska riket, dels olika serbiska och bulgariska riken, innan det vid 1300-talets slut kom under Osmanska riket. Då detta försvagades under 1800-talet började Serbien, Bulgarien och Grekland att strida om inflytandet i området; se makedoniska frågan samt kartor Bulgarien (Historia).

Efter Balkankrigen 1912–13 delades det makedonska området mellan dessa tre länder. Som ett led i en hårdhänt

(71 av 503 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Bengt A. Lundberg
 • Dick Harrison
 • Göran Andersson
 • Holger Daun
 • Jan von Konow
 • Johan Callmer
 • Johan Warell
 • Kenneth Nyström
 • Lars Åhlander
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • Mátyás Szabó
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Owe Ronström
 • Pontus Reimers
 • Rutger Lindahl
 • Sven Behrens
 • Sven Gustavsson
 • Sören Sommelius
 • Tomislav Dulic
 • Tommy Book
 • Torsten Kälvemark
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Ulla Nordlöf-Lagerkranz
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Makedonien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/makedonien