management [mæʹnidʒmənt] (engelska, egentligen ’drift’, ’förvaltning’), anglosaxiskt begrepp som i Sverige

(11 av 47 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Teoribildning

Någon allmän, enhetlig teori finns inte, utan management omfattar det mesta som ryms inom företagsekonomiämnet. Teoriutvecklingen har skett utifrån såväl praktikernas traderade visdom som från empiriska studier av företagsledningsproblem och idéer hämtade från andra discipliner.

Managementläran utvecklas och förändras ständigt i samspel med epokens

(44 av 311 ord)

Historik

Managementläran har djupa historiska rötter. Andra Moseboken 18, innehåller många av de grundregler som har sin tillämpning än i dag vid uppbyggnaden av den chefspyramid (hierarki) som är nödvändig för att många människor med olika kompetens ska fås att verka i riktning mot ett gemensamt mål.

I samband med pyramidbyggandet i Egypten utvecklades en litteratur i administrationsfrågor redan före 2000 f.Kr. Exempelvis överensstämmer ämbetsmannens Ptah-hoteps råd i stora drag med dagens läroböcker i personaladministration.

Alexander den store (356–323 f.Kr.) sägs

(80 av 1067 ord)

Utbildning

Managementutbildningen sker inom ramen för företagsekonomi och är i allmänhet uppdelad

(11 av 42 ord)

Medverkande

  • Bengt Stymne

Litteraturanvisning

B. Hedberg, Imaginära organisationer (2000).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, management. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/management