marknadsföring (engelska marketing), dels en funktion i företag och organisationer, dels

(11 av 16 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Funktionen

Alla de personer i ett företag som påverkar dess möjligheter på marknaden, bl.a. de som återfinns på marknadsavdelningen, utgör dess marknadsfunktion. Marknadsföring beskrivs nedan ur två aspekter; den första avser dess innebörd, den andra marknadsföringen som en styrd process för att främja bytet med marknaden.

I modern marknadsföring sätts kunden i centrum. Ett företag som är inställt på att identifiera och tillfredsställa de föränderliga behoven hos existerande och potentiella kunder, samt låter detta tänkande genomsyra hela organisationen, brukar man kalla

(80 av 809 ord)

Läroämnet

Akademiska studier i marknadsföring började ta form i början av 1900-talet

(11 av 27 ord)

Medverkande

  • Ingmar Tufvesson
  • Roland Knutsson

Litteraturanvisning

Björn Axelsson, Strategisk marknadsföring: Med fokus på tjänster och internationell varuförsörjning ( 2008);
C. Grönroos, Service management och marknadsföring ( 2:a upplagan 2008);
K.-O. Hammarkvist m.fl., Marknadsföring för konkurrenskraft ( 2003);
P. Kotler, Marketing Management ( 2009).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, marknadsföring. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/marknadsföring