medicinsk etik, tvärvetenskapligt forsknings- och undervisningsämne som kritiskt, historiskt och analytiskt granskar

(12 av 80 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bioetik och medicinsk etik

Utomlands, särskilt i Frankrike och anglosaxiska länder, förekommer termen bioetik. Den

(11 av 35 ord)

Problem

Till de frågor som tilldragit sig stort intresse hör etiska problem i samband med livets början och slut, t.ex. fosterdiagnostik, aborter och

(22 av 155 ord)

Etikprövningsnämnder

Ett system med regionalt utsedda forskningsetikkommittéer upphörde med utgången av 2003 i och med ikraftträdandet av lagen

(17 av 121 ord)

Skandinavien

Medicinsk etik ingår i läkarutbildningen. Professurer i ämnet finns i Danmark

(11 av 53 ord)

Deklarationer

Nationella och internationella organisationer har formulerat principer och regler som ska vägleda läkare och vårdpersonal

(15 av 105 ord)

Historik

Redan under antiken formulerades de första medicinsk-etiska principerna (samlade i Corpus Hippocraticum), t.ex. ”Försök hjälpa, men framför

(17 av 115 ord)

Medverkande

  • Göran Hermerén
  • Jörgen Malmquist

Litteraturanvisning

Etiska deklarationer och riktlinjer för hälso- och sjukvården och det sociala området, utgiven av Statens medicinsk-etiska råd ( 1990);
C. Blomquist, Medicinsk etik ( 1971);
H. Fagerberg m.fl. (utgivare), Medicinsk etik och människosyn ( 3:e upplagan 1992);
T. Nilstun, Medicin och moral ( 1991);
G.E. Pence, Classic Cases in Medical Ethics ( 1990);
K.E. Tranøy, Medicinsk etik i vår tid ( svensk översättning 1993).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, medicinsk etik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/medicinsk-etik