midsommar, helg som i Sverige numera omfattar midsommarafton, midsommardag och följande söndag. Midsommardagen, Johannes Döparens dag, är högtid i kyrkoåret 24 juni.

(22 av 154 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Jan-Öjvind Swahn
  • Ingvar Svanberg
  • Anders Ekenberg
  • Gullan Gerward

Historik

Den säkerligen äldsta sedvänjan vid midsommar är tändandet av de förr tämligen allmäneuropeiska midsommareldarna, kända sedan 500-talet. De kan ha kyrkan att tacka för sin utbredning (jämför Johannesevangeliet 5:35) och såväl omnämns som avbildas i Olaus Magnus historieverk från 1500-talet. I Norden tänds alltjämt midsommareldar i Danmark, Norge

(48 av 341 ord)

Nutida midsommarfirande

Central för det moderna midsommarfirandet över hela landet är midsommarstången, ibland fortfarande kallad majstång, en sedvänja med ursprung på kontinenten och som förmodligen kom från Tyskland under senmedeltid eller tidigmodern tid. Den består av en stång som kläs med björkris

(40 av 283 ord)

Litteraturanvisning

N.-A. Bringéus, Årets festdagar (1999);
G. Gerward, Majgrevefesten (1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, midsommar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/midsommar