midsommar, helg som i Sverige numera omfattar midsommarafton, midsommardag och följande söndag. Midsommardagen, Johannes Döparens dag, är högtid i kyrkoåret 24 juni.

(22 av 155 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Nutida midsommarfirande

Central för det moderna midsommarfirandet över hela landet är midsommarstången, ibland fortfarande kallad majstång, en sedvänja med ursprung på kontinenten och som förmodligen kom från Tyskland under senmedeltid eller tidigmodern tid. Den består av en stång som kläs med björkris och

(41 av 286 ord)

Historik

Den säkerligen äldsta sedvänjan vid midsommar är tändandet av de förr tämligen allmäneuropeiska midsommareldarna, kända sedan 500-talet. De kan ha kyrkan att tacka för sin utbredning (jämför Johannesevangeliet 5:35) och såväl omnämns som avbildas i Olaus Magnus historieverk från 1500-talet. I Norden tänds alltjämt midsommareldar i Danmark, Norge

(48 av 340 ord)

Medverkande

  • Anders Ekenberg
  • Gullan Gerward
  • Ingvar Svanberg
  • Jan-Öjvind Swahn

Litteraturanvisning

N.-A. Bringéus, Årets festdagar (1999);
G. Gerward, Majgrevefesten (1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, midsommar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/midsommar