militärhistoria, vetenskapligt studium av den militära historien. Hit hör av tradition forskningen om krigshändelser och militära förband (krigshistoria), men ämnet har under 1900-talet breddats på motsvarande sätt som historievetenskapen i övrigt.

Historieskrivningen om krigen har sedan äldsta tid haft litterära eller pedagogiska förtecken, men under 1800-talet började forskningen i åtskilliga länder att utnyttjas som grund för planering och erfarenhetsutnyttjande inom

(60 av 422 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Erik Norberg
  • Jan von Konow

Litteraturanvisning

G. Artéus, ”Svensk militärhistorisk forskning under 1900-talet”, Militärhistorisk tidskrift 1985;
B.L. Montgomery, Krigskonstens historia ( svensk översättning 1970).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, militärhistoria. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/militärhistoria