mineralolja, oljeprodukt framställd ur fossila material, främst petroleum men även brun-

(11 av 49 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kemisk sammansättning

Olja är en typ av petroleum. Det är en naturligt förekommande halmgul, grönskimrande, brun eller svart vätska som

(18 av 126 ord)

Bildning

Sammansättningen, förekomsten och de optiska egenskaperna tyder på att olja är av organiskt ursprung och en produkt av omvandling av anhopat organiskt material i vissa sedimentära bergarter (se fossila bränslen och djupgasteorin). Dessa så kallade moderbergarter, i regel mörka skiffrar, är ursprungligen finkorniga sediment som avsatts i grundhavsområden

(48 av 340 ord)

Förekomst

Från de finkorniga moderbergarterna har olja och gas långsamt rört sig ut till bergarter med högre porositet och genomsläpplighet (primär migration). Genom de senare vandrar kolvätena uppåt (sekundär migration), antingen tills de fångas upp och ansamlas i en oljefälla eller förs vidare till jordytan, där de utsätts för bakteriell nedbrytning (biodegradering)

(51 av 362 ord)

Råvara för energianvändning och industriprodukter

Mineralolja är världens viktigaste energiråvara och svarar för den största energiproduktionen. Denna roll övertog den från kolet på 1960-talet, även om kolet behåller

(23 av 155 ord)

Produkter och användning

Oljeprodukterna kan indelas i fyra kategorier: bränslen, smörjmedel, vaxer och asfalt. Inom var och en av dessa återfinns ett stort antal enskilda produkter.

Huvuddelen av all olja används som bränsle

(30 av 213 ord)

Miljöaspekter

Olja kan under sin väg från oljekälla till slutlig användning på olika sätt påverka miljön negativt och orsaka föroreningar. Föroreningar i form av små eller stora mängder olja som spills i vatten eller på mark på sådant

(37 av 263 ord)

Historik

Mineralolja användes för flera hundra år sedan i Mesopotamien, Egypten, Persien, Kina och på andra platser för uppvärmning, belysning, vägbyggen och byggnation. I Europa användes naturgas i Italien på 1200-talet. År 1498 upptäcktes en mindre oljereservoar vid Pechelbronn i Alsace, och ”jordbalsam” omnämns i Polen 1506. Marco Polo omnämner ”oljebrunnar” vid Baku i slutet på 1200-talet. I

(57 av 402 ord)

Medverkande

  • Bengt Månsson
  • Per Ahlberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, mineralolja. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mineralolja