minne, det som möjliggör lagring av information från ett tillfälle till ett annat.

(13 av 90 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Minnessystem

Minnesforskare antog länge att människans minne utgjordes av ett enda system.

(11 av 78 ord)

Korttidsminne eller arbetsminne

I mitten av 1900-talet, när korttidsminnet för första gången påvisades empiriskt, definierades detta minne i termer av tid. Några forskare föreslog att

(22 av 155 ord)

Långtidsminne

Så sent som på 1960-talet tänkte man sig att det utöver korttidsminnet bara fanns ett annat minnessystem, långtidsminnet. Dess enda funktion var att svara för permanent lagring av information, som man kan behöva vid ett annat tillfälle långt senare. I början av 1970-talet, föreslog den kanadensiske minnesforskaren Endel Tulving en uppdelning av långtidsminnet i en erfarenhetsbaserad komponent och en kunskapsbaserad komponent. Han myntade begreppet episodiskt minne för den förra och använde ett redan

(73 av 519 ord)

Minnesprocesser

För att förstå hur minnet fungerar räcker det inte att identifiera

(11 av 42 ord)

Inkodning

För inkodningen är några grundläggande principer kända:

• För det första är det generellt lättare att lära in ett material genom att fokusera uppmärksamheten på dess mening och innebörd än

(30 av 209 ord)

Lagring

Själva lagringen av information i minnet kan man inte göra mycket åt med

(13 av 89 ord)

Framplockning

För en felfri framplockning av information krävs effektiva ledtrådar. Effektivast blir ledtrådarna om de kodas in samtidigt som informationen som ska lagras i

(23 av 162 ord)

Minneslokalisation

Det har länge funnits ett stort intresse för att hitta var i hjärnan minnet är lokaliserat. Ansträngningarna att finna speciella hjärnstrukturer börjar nu krönas med framgång. Den dominerande forskningsmetoden var länge av neuropsykologisk karaktär. Man undersökte patienter med relativt vällokaliserade

(40 av 284 ord)

Minnesstörningar

Minnesstörning kan, om man undantar normal glömska, delas upp i två typer: funktionell amnesi och organisk amnesi.

Funktionell amnesi

Vid funktionell amnesi föreligger ingen påvisbar hjärnskada, utan minnesstörningen kan bero på psykologiska orsaker som

(34 av 241 ord)

Medverkande

  • Jarl Risberg
  • Lars-Göran Nilsson

Litteraturanvisning

A.D. Baddeley, M.W. Eysenck & M.C. Anderson, Memory ( 2009);
L. Bäckman & L. Nyberg (utgivare), Memory, Aging and the Brain ( 2010);
L. Nyberg, Kognitiv neurovetenskap ( 2009).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, minne. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/minne