mission (medeltidslat. miʹssio ’avskickande (av sändebud)’, av latin miʹtto ’skicka’, ’sända’)

(11 av 42 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kristen mission

Den kristna kyrkans mission utgår från den gudsbild som övertagits från det gamla Israel, tron på en enda Gud som är inte bara det egna folkets utan hela mänsklighetens Gud. Israels folk värvade under hellenistisk tid skaror av proselyter i länderna runt Medelhavet och i Främre Orienten. Denna judiska expansion utgjorde en bakgrund för kristendomens utbredning.

Jesus sände ut apostlar utrustade med fullmakt att predika ”Guds rike”. Att Jesus inrättade detta apostolat utgjorde det konkreta upphovet till den kristna missionen

(80 av 1215 ord)

Inre mission

Behovet av organiserade missionsinsatser inom de gamla kyrkornas områden i väst gör sig alltmer gällande. Inom

(16 av 111 ord)

Nuläget

Kristendomens numerära ledning bland världsreligionerna har gradvis minskat, framför allt genom den explosiva befolkningstillväxten i asiatiska länder med icke-kristen dominans. De kristnas antal ökade dock dramatiskt under 1900-talet i både Latinamerika och Afrika. Inom dessa båda världsdelar ligger i dag –

(41 av 280 ord)

Mission i andra religioner

Förutom kristendomen är endast ett fåtal religioner missionerande. Historiskt sett har köpmän och sufiordnar spelat en viktig roll för spridning av islam till områden

(24 av 165 ord)

Medverkande

  • Jan Bergman
  • Lars Österlin
  • Philip Halldén
Källangivelse
Nationalencyklopedin, mission. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mission