Moldaʹvien, stat i sydöstra Europa; 33 800 km2, 3,5 miljoner invånare

(11 av 68 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Moldavien är en del av den ryska plattformen, och jordarten utgörs till största delen av lössjord, vari de många floderna skurit ned djupa floddalar.

(24 av 170 ord)

Natur

Moldavien är en del av den ryska plattformen och begränsas huvudsakligen av floden Prut i väster, som längst i söder förenas med Donau. I den östra delen flyter Dnestr; båda

(30 av 203 ord)

Naturskydd

Moldaviens naturskydd omfattar inte privata ägor och områdena är därför starkt

(11 av 41 ord)

Befolkning

Moldaviens naturliga befolkningstillväxt har under stora delar av efterkrigstiden varit relativt hög med europeiska mått mätt. Dock började den sjunka under under slutet av 1980-talet och under 2010-talet har den legat

(31 av 221 ord)

Språk

Officiellt språk är rumänska. Enligt folkräkningen 2014 definierar dock hälften av dem

(12 av 27 ord)

Religion

Större delen av befolkningen tillhör den ortodoxa kyrkan, med rumänska som

(11 av 26 ord)

Utbildning

Den tidigare centralstyrningen av skolväsendet från Moskva har med självständigheten ersatts av en utpräglad betoning av skolan som det främsta instrumentet för

(22 av 154 ord)

Sociala förhållanden

I takt med omstruktureringen av ekonomin har utbetalningarna för arbetslöshetsunderstöd, liksom andra sociala bidrag, ökat. Samtidigt har pensionsåldern för män höjts

(21 av 147 ord)

Näringsliv och ekonomi

Moldavien är ett av Europas fattigaste länder. Landet har ett gynnsamt klimat och bra jordbruksmark men har inga större mineralfyndigheter. Som ett resultat av detta har ekonomin blivit starkt beroende av jordbruk, med frukt, grönsaker, vin och tobak som viktiga produkter. Jordbrukets andel av BNP

(45 av 317 ord)

Jordbruk

Jordbruket är den viktigaste sektorn i Moldaviens ekonomi. De goda svartjordarna, vilka utgör 3/4 av den brukade arealen, och ett gynnsamt

(21 av 149 ord)

Råvarutillgångar och energiförsörjning

Moldavien är fattigt på industriellt användbara råvaror och mineral. Produktionen omfattar huvudsakligen industrimineral (cement, lera, gips,

(16 av 109 ord)

Industri

Moldavien har en svagt utvecklad industri. Inom ramen för den sovjetiska

(11 av 58 ord)

Utrikeshandel

Moldavien är mycket beroende av utrikeshandeln, men landet har sedan självständigheten haft

(12 av 84 ord)

Transporter

Järnvägsnätet (1 200 km, i huvudsak enkelspår) svarar för huvuddelen av transportarbetet

(12 av 73 ord)

Massmedier

Trots att närmare 80 % av landets befolkning räknar sig som moldavier har även det ryska språket en stark ställning. Det finns ett 30-tal nyhetstidningar på nationalspråket (varav

(28 av 192 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Det självständiga Moldaviens första författning antogs 1994, två och ett halvt år efter Sovjetunionens upplösning. Parlamentet har en kammare med 101 ledamöter som väljs på fyra

(26 av 182 ord)

Politik

Vid det första parlamentsvalet 1994 lade mer än hälften av väljarna sin röst på det nya agrarpartiet eftersom många ägde eller arbetade inom jordbruk och livsmedelsföretag. En dryg fjärdedel röstade socialistiskt och resten på liberaler eller kristdemokrater.

En katastrofal ekonomisk utveckling ledde till en radikal ommöblering av den politiska kartan vid följande val. Största oppositionsparti blev det nya kommunistpartiet Partidul Comuniștilor din Republica Moldova ('Moldaviens kommunistparti', PCRM). Det berodde till stor del på att partiledaren Vladimir Voronin (född 1941) gjort

(80 av 809 ord)

Internationella samarbeten

Moldavien var en av grundarna av Oberoende staters samvälde (OSS) december

(11 av 66 ord)

Rättsväsen

Trots uppnådd självständighet fortsätter man i Moldavien att i brist på

(11 av 35 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på allmän värnplikt i 12 månader, omfattar (2008) ca 7 000 man

(15 av 99 ord)

Litteratur

Någon moldavisk ordkonst, åtskild från den rumänska, kan knappast urskiljas förrän under

(12 av 81 ord)

Konst

Moldaviens första konstnärliga blomstringstid nådde sin kulmen under 1400-talets andra hälft, omfattande bl.a. en väldig

(15 av 104 ord)

Musik

Musiken i Moldavien har många drag gemensamma med rumänsk musik men är också påverkad av syd- och östslavisk musik. Den äldre folkmusiken är övervägande enstämmig, flerstämmig sång förekommer dock i gränstrakterna mot Ukraina. Musiken är diatonisk, symmetriskt byggd, med starkt ornamenterade melodilinjer och betydande rytmisk och melodisk improvisation.

(48 av 342 ord)

Förhistoria

Boplatsfynd finns från såväl paleolitikum (äldre stenåldern) som mesolitikum. Genombrottet för neolitisk ekonomi kom under

(15 av 103 ord)

Historia

Bessarabien, som ingått i det historiska furstendömet Moldova och från 1812 tillhört Ryssland, förenades 1918 efter en tid av revolutionär oro och maktkamp om området med Rumänien. I strävan att hävda bolsjevikiska krav på en inkorporering av Bessarabien i den nya sovjetstaten skapades 1924 en autonom republik som på ryska kallades Moldavia (svenska Moldavien) av mindre, etniskt blandade områden öster om Dnestr. Det sovjetiska kravet tillgodosågs 1939 i Molotov–Ribbentrop-paktens hemliga tilläggsprotokoll, där Bessarabien hänfördes till

(75 av 522 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Göran Andersson
 • Jan von Konow
 • Johan Callmer
 • Johan Warell
 • Karina Vamling
 • Klas-Göran Karlsson
 • Lars Erik Blomqvist
 • Lars-Erik Åse
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Owe Ronström
 • Per Beskow
 • Ragnar Hall
 • Torgny Hinnemo
 • Ulf Abel
 • Ulf Arvidsson
 • Örjan Sjöberg

Litteraturanvisning

M. Manoliu-Manea (utgivare), The Tragic Plight of a Border Area: Bessarabia and Bucovina (1983).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Moldavien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/moldavien