Mongoliʹet, stat i inre Asien mellan Ryska federationen i norr och

(11 av 78 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

I västra Mongoliet utbreder sig de barrskogsklädda bergskedjorna Altaj och Changaj, och i söder består landet av en vågig högplatå med stäpp och öken. Floden Selenge

(26 av 183 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Mongoliet är ett högland med en medelhöjd av nära 1 600 m ö.h. Den norra delen av landet domineras av tre långa bergskedjor. Den längsta och högsta, Altaj, sträcker sig från landets nordvästra hörn ca 1 600 km åt sydöst. Den delar upp

(43 av 280 ord)

Klimat

Mongoliet har ett utpräglat kontinentalklimat med stora temperaturskillnader under året (upp till 44 °C)

(14 av 91 ord)

Växtliv

Stora delar av landet upptas av vidsträckta och gräsklädda betesmarker med bland annat arter av släktena fjädergräs, tofs­äx­ingar och korn

(20 av 136 ord)

Djurliv

I skogarna i norr finns typiskt palearktiska däggdjur som lo, brunbjörn, sobel, kronhjort, vildsvin, älg och rådjur och även myskhjortar. Snöleopard finns kvar i

(24 av 166 ord)

Naturskydd

Mongoliet har fyra typer av naturskyddade områden: strikta naturskyddsområden, nationalparker, naturreservat

(11 av 36 ord)

Befolkning och etnografi

Befolkningen uppskattades 2020 till 3,4 miljoner, men uppgiften är osäker. Med en folktäthet på 2 invånare per km2 hör Mongoliet till världens mest glesbefolkade stater. År 2019 bodde 68 procent av befolkningen i städer, och helt dominerande bland dessa är Ulaanbaatar

(41 av 287 ord)

Språk

Ca 90 % av befolkningen talar olika dialekter av mongoliska, främst khalkha.

(12 av 60 ord)

Religion

Mongolernas äldsta religion var en form av schamanism, i vilken den blå himlen dyrkades tillsammans med en mängd andeväsen, t.ex. ett slags skyddsandar,

(23 av 163 ord)

Utbildning

Den obligatoriska skolgången är 11-årig och ytterligare ett skolår håller på att etableras. Grund- och yrkesutbildningen

(16 av 110 ord)

Sociala förhållanden

Sedan Mongoliet övergått till marknadsekonomi i början av 1990-talet har de sociala skillnaderna ökat avsevärt, särskilt mellan städer och landsbygd. Det har förstärkts under åren med katastrofala vintrar då i genomsnitt 1/3 av betesdjuren har

(35 av 246 ord)

Näringsliv

Fram till 1990 hade Mongoliet en socialistisk, centralt planerad ekonomi. Den allra mesta handeln ägde rum med Sovjetunionen, och därifrån kom omfattande utvecklingsbistånd. När Sovjetunionen upplöstes inverkade det därför drastiskt på Mongoliets ekonomi. Marknadsekonomi infördes och näringslivet öppnades för konkurrens utifrån.

(41 av 287 ord)

Jordbruk

År 2017 beräknades boskapsskötsel och åkerbruk svara för 12 procent av BNP och 33 procent av sysselsättningen i Mongoliet. Det mesta därav hänfördes till nomadiserande uppfödning av får, getter, nötkreatur, hästar och kameler. Produktion och sysselsättning fluktuerar mycket mellan

(39 av 275 ord)

Skogsbruk

Skog täcker cirka 8 procent av Mongoliets areal. I norra Mongoliet består den huvudsakligen av tall och lärkträd

(18 av 126 ord)

Mineral och energi

Gruvsektorn är den viktigaste delen av Mongoliets näringsliv. På den vilar landets ekonomiska tillväxt, och den svarar för mer än 3/4 av exporten. Dit riktas också det mesta av de utländska direktinvesteringarna. Detta

(33 av 231 ord)

Industri

Tillverkningsindustrin är föga utvecklad. I motsats till gruvindustrin visar den också svag tillväxt. Problemen är främst en outbildad arbetskraft, otillräckliga maskininvesteringar, svag infrastruktur och stora avstånd

(26 av 181 ord)

Utrikeshandel

Fram till 1990 var utrikeshandeln nästan helt inriktad på socialistiska länder och Sovjetunionen spelade en dominerande roll. Därefter

(18 av 122 ord)

Kommunikationer

Fram till 1990 underhölls transportlederna av strategiska skäl med massivt stöd från Sovjetunionen. Nu saknas pengar för en nödvändig utbyggnad och för underhåll av vägar och broar. Det är ett av de största hindren för

(35 av 244 ord)

Massmedier

Mongoliet har ett femtiotal tidningar, men tidningsspridningen är liten (30 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Störst

(17 av 112 ord)

Statsskick och politik

Mongoliet var från 1939 en kommunistisk enpartistat under stort inflytande från

(11 av 25 ord)

Statsskick

Författningen, som antogs i januari 1992, föreskriver ett parlament med relativt

(11 av 72 ord)

Politik

Stora demonstrationer tvingade fram politiska förändringar i mars 1990. Ledningen för kommunistpartiet (Mongoliska folkets revolutionära parti, MFRP) tvingades avgå, och partiet tonade ned den kommunistiska ideologin. Statsstyrelsen ombildades efter ändringar i författningen – en presidentpost inrättades, parlamentet (Chural) stärktes, politiska partier legaliserades. Punsalmaagijn Otjirbat

(44 av 313 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Mongoliet har utvecklats under mycket stark sovjetisk påverkan, men

(11 av 43 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på allmän värnplikt med en första tjänstgöring om

(11 av 76 ord)

Litteratur

Den mongoliska litteraturen äger en omfattande skatt av muntligt traderade sånger och berättelser. Till dessa hör de stora hjälteeposen ”Gesar” och ”Djanggar”. Det

(23 av 162 ord)

Konst

De äldsta spåren av konstnärlig verksamhet på mongoliskt territorium hänför sig till början av bronsåldern och utgörs av hällristningar och koppar- och bronsvapen med

(24 av 167 ord)

Musik

Den traditionella musiken i Mongoliet är pentatonisk och enstämmig. Man skiljer mellan urtyn duu, ”den långa sången”, en frirytmisk,

(19 av 132 ord)

Förhistoria

De äldsta spåren av människor hänför sig till början av äldre stenåldern (ca 200 000–100 000 år före nutid). Senpaleolitiska boplatser (mellan 40 000

(24 av 144 ord)

Historia

Sedan Xiongnu förlorat sin maktställning behärskades territoriet fram till 1100-talet helt eller delvis av flera olika statsbildningar, bland vilka det turkiska khanatet (552–745) följt av det uiguriska khanatet (745–840) var de viktigaste. Sedan området enats under Djingis khan på 1200-talet men under dennes efterföljare åter splittrats kom Mongoliet på 1600-talet under manchuisk–kinesisk överhöghet. Se mongoler (Historia).

I samband med den kinesiska

(61 av 429 ord)

Medverkande

 • Anders Hammarlund
 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Arne Anderberg
 • Göran Andersson
 • Ingvar Svanberg
 • Irene Nørlund
 • Jan von Konow
 • Jan-Olof Svantesson
 • Jan-Öjvind Swahn
 • Lena Jonson
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Ragnar Hall
 • Solveig Mårtensson
 • Staffan Rosén
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Litteratur:
W. Heissig, Die Familien- und Kirchengeschichtsschreibung der Mongolen 1–2 (1959–65);
W. Heissig, Geschichte der mongolischen Literatur 1–2 (1972).
Konst:
E. Nowgorodowa, Alte Kunst der Mongolei (1980).
Historia:
C.R. Bawden, The Modern History of Mongolia (1989). ;
David Sneath, Christopher Kaplonski (utgivare)., The history of Mongolia (2010).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Mongoliet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mongoliet