nattvard (äldre svenskt ord för ’kvällsmåltid’), eukaristi, kristet sakrament i form av en måltid med bröd och vin. Den har också kallats ”altarets sakrament”, ”offret”, ”Herrens måltid” och ”brödsbrytelsen”. Nattvarden

(30 av 208 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Nattvardsritens utveckling

Nattvardsfirandet kom snart att förenas med en läse- och bönegudstjänst, ordets gudstjänst eller katekumenernas liturgi (där också de ännu odöpta katekumenerna deltog); nattvarden var den avslutande delen, de troendes liturgi (dit endast de döpta hade tillträde). Denna ordning, i öster kallad liturgi, i väster mässa, blev allmänt rådande med vissa regionala variationer. Själva nattvardsfirandet omfattade i den tidiga kyrkan offertorium, eukaristisk bön, brödsbrytelse och kommunion (utdelning respektive mottagande). Om olika former av nattvardsbröd, se bröd (Brödet i kyrkan).

Enbart döpta

(80 av 1196 ord)

Medverkande

  • Per Beskow
  • Åke Andrén

Litteraturanvisning

Y. Brilioth, Nattvarden i evangeliskt gudstjänstliv ( 2:a upplagan 1951 );
S. Helander m.fl., Mässa i medeltida socken ( 1993);
J.A. Jungmann, The Mass of the Roman Rite 1–2 ( engelsk översättning 1986);
H. Wybrew, The Orthodox Liturgy ( 1989).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, nattvard. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nattvard