Det är extremt svårt att finna information om näringslivets förhållanden och förändringar i Nordkorea. Målsättningar publiceras medan faktiska förhållanden ofta förtigs.

Då Koreahalvön delades efter andra världskriget kom de bästa jordbruksområdena att ingå i Sydkorea, medan drygt 3/4 av mineraltillgångarna och 2/3 av den tunga industrin fanns i Nordkorea. Från mitten av 1950-talet och tre årtionden framåt hade Nordkorea en positiv ekonomisk utveckling, troligen med cirka 9 procent tillväxt per år. Först i senare delen av

(76 av 537 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Före halvöns delning var norra Korea starkt beroende av jordbruket i söder. Efter 1954 påbörjades en kollektivisering i Nordkorea och 1958 var den helt genomförd. Endast 18 procent av landets areal kan brukas. Fram till början av 1990-talet tillhörde 90 procent

(41 av 291 ord)

Skogsbruk

Cirka 60 procent av Nordkoreas areal är skogbevuxen. Skog av hög kvalitet (huvudsakligen

(13 av 86 ord)

Fiske

Vattnen kring Koreahalvön är fiskrika, framför allt i Japanska havet, där kalla och varma havsströmmar möts och skapar goda betingelser

(20 av 141 ord)

Mineral

Koreahalvön är mineralrik och 85 procent av alla tillgångar finns i Nordkorea, främst stora förekomster av järnmalm, kalksten, magnesit, kol och zink. Järnmalm har stor

(25 av 176 ord)

Energi

Sedan 1970-talet har Nordkoreas energiförsörjning alltmer baserats på kol. Internationella bedömare uppskattar att kol år 2005 svarade för drygt 85 procent av den nordkoreanska energiproduktionen, vattenenergi för drygt 5 procent, olja för knappt 4,5 procent och ved och avfall för resten. Landet har haft

(44 av 312 ord)

Industri

Gruv- och tillverkningsindustrin, inräknat byggande och energiproduktion, svarade 2016 för 46 procent av BNP. Motsvarande siffra för endast tillverkningsindustrin var 20 procent. Nordkorea har alltid prioriterat tung industri. Den omfattar dels rustningsindustrin, dels tillverkning av kapitalvaror för andra branscher, som jordbruksmaskiner, anläggningsutrustning och generatorer, och av transportutrustning som lok, fartyg och lastbilar.

(52 av 371 ord)

Utrikeshandel

Nordkoreas ekonomiska politik med dess starka betoning på självförsörjning har inneburit att utrikeshandeln har varit liten. Det viktiga är importen av de råvaror som behövs föra att uppfylla produktionsmålen i de ekonomiska planerna. Exportens roll är att ge pengar för import.

(41 av 287 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nordkorea/näringsliv