Omaʹn, till 1970 Muskat och Oman, stat på Arabiska halvöns östspets; 212 450 km2, 4,5 miljoner invånare (2021). Oman gränsar i nordväst

(22 av 152 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Större delen av Oman är stenöken. Söder om den skogbevuxna bergskedjan al-Hajar breder en stor stenöken ut sig med ett flertal

(21 av 148 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Bergskedjan al-Hajar i norr, som i massivet Jabal al-Akhdar når 3 018

(12 av 67 ord)

Klimat

Oman har stäpp- och ökenklimat med en årsnederbörd på mellan 50

(11 av 54 ord)

Växt- och djurliv

I bergen al-Hajar i norr finns träd som mesquiteväxten Prosoʹpis cineraʹria och tandborstträd (Salvadoʹra peʹrsica) samt oleanderväxter och euforbior. Vid dyner

(21 av 143 ord)

Naturskydd

Alla däggdjur och fåglar är fredade enligt lag. Det finns tre

(11 av 31 ord)

Befolkning

Oman har en genomsnittlig befolkningstäthet av 22 invånare per km2, men befolkningen är koncentrerad till de bördiga områdena kring huvudstaden Muskat och längs kusten norr

(25 av 184 ord)

Språk

Officiellt språk är högarabiska. Majoriteten talar nyarabiska dialekter som också kan

(11 av 36 ord)

Religion

Islam är statsreligion och majoriteten av befolkningen är muslimer, varav de

(11 av 59 ord)

Utbildning

Skolväsendet har tre stadier: 6 års obligatorisk primärskola, 3 års förberedande sekundärskola samt 3 års egentlig sekundärskola. All skolutbildning är gratis.

(21 av 148 ord)

Sociala förhållanden

Fram till sultan Qabus ibn Saids maktövertagande 1970 var Oman världens kanske mest isolerade och efterblivna land, det

(18 av 126 ord)

Näringsliv

Oman har byggt upp en blandekonomi med inslag av både privata och offentliga företag. Ekonomin, som sedan

(17 av 115 ord)

Mineral

Det första fyndet av olja i Oman gjordes inte förrän 1964. Kommersiell produktion

(13 av 87 ord)

Industri

Innan olja upptäcktes begränsades industrin i Oman till småskaligt, traditionellt hantverk. Oljeintäkterna har lett till

(15 av 101 ord)

Utrikeshandel

Utrikeshandeln domineras av olja och naturgas. Importen utgörs av främst maskiner,

(11 av 47 ord)

Turism och gastronomi

1985 öppnades Oman för turism. Landet har goda förutsättningar för turism med ett modernt och asfalterat vägnät samt utmärkta hotell, vilket har lett till en växande gruppturism. 2010 besöktes landet av cirka 1 miljon besökare.

(35 av 245 ord)

Kommunikationer

Oman saknar järnväg, och före sultan Qabus ibn Saids maktövertagande 1970

(11 av 57 ord)

Massmedier

I Oman är dagstidningsspridningen liten (29 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns fem

(15 av 99 ord)

Statsskick och politik

Oman styrs av en sultan som har absolut makt, lagstiftar genom dekret, utser regeringen och av tradition har varit såväl premiärminister som utrikes-, försvars- och finansminister. År 1981 inrättades en

(30 av 210 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen bygger till helt övervägande del på islamisk rätt, men såväl

(11 av 40 ord)

Mänskliga rättigheter

Oman har brister inom området mänskliga rättigheter och landet är alltjämt en auktoritär stat. Men enligt uppgifter från människorättsorganisationer har vissa förbättringar skett under senare tid.

Den arabiska våren nådde även Oman och under 2011 drabbades landet av våldsamma konfrontationer mellan regeringsstyrkor

(42 av 294 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2010) 43 000 man värvad trupp och är organiserat i

(12 av 57 ord)

Konst

I Dhofar i sydvästra Oman finns lämningar av befästa städer från 100-talet f.Kr., där också bronsskulpturer

(16 av 113 ord)

Förhistoria

Oman har ofta ansetts vara identiskt med landet Magan, som omtalas

(11 av 51 ord)

Historia

Oman islamiserades från 630 och kom att omfatta den ibaditiska doktrinen med ett eget imamat. (Se religion ovan och kharijiter.) Det var ett relativt stabilt och välmående samhälle som levde på handel, sjöfart och pärlfiske. Under 1100-talet var Sohar den största och mest betydelsefulla staden i området, och omanska sjömän seglade ända till Kina.

Portugiserna erövrade 1507 bland annat Muskat men fördrevs därifrån och från resten av Oman 1650. Muskat, som var centrum i ett självständigt område, utsträckte sitt välde

(80 av 622 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Beatrice Zeidler-Blomberg
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Hjärpe
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Karin Ådahl
 • Khaled Salih
 • Lars-Erik Åse
 • Lennart Weibull
 • Marianne Aringberg-Laanatza
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Philip Halldén
 • Ragnar Hall
 • Tomas Gerholm
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

U. Wikan, Behind the Veil in Arabia: Women in Oman (1991).
LitteraturanvisningBefolkning och etnografi:
F. Barth, Sohar: Culture and Society in an Omani Town (1983).
Historia:
J.D. Porter (utgivare), Oman and the Persian Gulf, 1835–1949 (1982);
P. Risso, Oman & Muscat: An Early Modern History (1986);
Marc Valeri, Oman: Politics and Society in the Qaboos State (2009).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Oman. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/oman