oral history [ɔ:ʹrəl hiʹstri] (engelska), muntlig historieforskning, baserad på forskarnas utfrågning av aktörerna genom frågelistor, enkäter, intervjuer, djupintervjuer eller videotape. Oral history bör skiljas från ”narrative history”, som avser forskarens framställningsform, inte källmaterialets tillkomstbetingelser.

Den källkritiskt

(36 av 257 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Birgitta Odén

Litteraturanvisning

D. Bertaux (utgivare), Biography and Society: The Life History Approach in the Social Sciences ( 1981);
B. Odén, ”Oral history: Kreativitetens villkor fångade genom narrativa berättelser” Arkiv, samhälle och forskning 1996;
Paul Thompson, Det förgångnas röst: Den muntliga historieforskningens grunder ( svensk översättning 1980);
J. Vansina, Oral Tradition ( engelsk översättning 1965).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, oral history. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/oral-history