penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land. Penningpolitik bedrivs vanligtvis av landets centralbank. I Sverige är det Riksbanken som är ansvarig för penningpolitikens genomförande.

Penningpolitiken i de länder som deltar i EU:s valutaunion inom EMU styrs av Europeiska centralbanken (ECB) eftersom länderna inom euroområdet har gemensam penning- och valutapolitik. Detta innebär att de nationella centralbankerna i medlemsländerna inte bedriver egen penningpolitik, utan verksamheten är inriktad bl.a. på att lämna underlag för beslut i ECB.

(80 av 662 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Ann-Sophie Gleisner
  • Gustaf Hagerud
  • Magnus Dahlquist

Litteraturanvisning

S. Viotti & P. Wissén, Penningmarknaden ( 4:e upplagan 2006).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, penningpolitik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/penningpolitik