petroleumindustri, industri baserad på prospektering, utvinning och raffinering av råolja och

(11 av 45 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Industristruktur

Petroleumindustrin kan delas upp på olika sätt. Ett av dessa är indelningen i uppströmsindustri, mellanströmsindusti och nedströmsindustri.

Uppströmsindustrin omfattar de företag som prospekterar och producerar råolja och naturgas. Mellanströmsindustrin utgörs

(30 av 209 ord)

Förädling (raffinering) av olja

Råoljans kemiska sammansättning och andra egenskaper bestämmer i viss mån vilka produkter som kan framställas ur den och vilka egenskaper dessa får. En cykloalkanrik råolja är lämpad som råvara för asfaltprodukter och en alkanrik råolja för framställning av paraffinvaxer.

(39 av 278 ord)

Raffinering och marknad i Sverige

Ännu i början av 1920-talet dominerade fotogenprodukterna den svenska oljemarknaden. Efterfrågan på lysfotogen gick dock starkt tillbaka under mellankrigstiden, medan motorfotogen fick större betydelse genom den ökade användningen av traktorer i jordbruket. Råolja började importeras 1928, då

(37 av 264 ord)

Historik

Olja användes redan för 2 000 år sedan men det var först i och med industrialiseringens stora behov av energi på 1800-talet som kvantiteterna ökade. Den första oljeborningen skedde i nuvarande Azerbadjan 1848. Bröderna Ludvig Nobel och Robert Nobel byggde upp en betydande industri under andra halvan av 1800-talet och var då den dominerande aktören på den internationella oljemarknaden. 1878 revolutionerade Ludvig Nobel oljemarknaden genom att ta

(67 av 471 ord)

Fler producenter och ökad konkurrens

Bilismens genombrott och civilflygets expansion var mäktiga drivkrafter bakom en kraftigt ökande efterfrågan på olja och bränsle efter andra världskriget. Trots detta kännetecknades 1950- och 60-talens internationella petroleummarknad av överproduktion, tilltagande konkurrens och sjunkande relativpriser. Många mindre amerikanska och europeiska bolag, som var oberoende av

(45 av 315 ord)

Medverkande

  • Bengt Månsson
  • Håkan Lindgren
  • Jan Jörnmark
  • Tobias Persson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, petroleumindustri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/petroleumindustri