poʹstmodernism, riktning inom modern filosofi, idédebatt och en rad estetiska verksamheter.

(11 av 24 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Filosofi och idédebatt

Stor betydelse för termens spridning hade Jean-François Lyotards ”La Condition postmoderne” (1979). Lyotard

(13 av 91 ord)

Samhällsvetenskaperna

Under 1980- och 90-talen producerades det en ansenlig mängd litteratur om det postmoderna samhället. Ur denna är det möjligt att urskilja i huvudsak två olika positioner. Å ena sidan de som pläderar och argumenterar för att det ägt rum en förändring mot ett postmodernt samhälle och att vi därmed kan tala om ett radikalt brott med det moderna samhället. Å

(60 av 423 ord)

Arkitektur

Inom arkitekturen är postmodernism dels en stil, dels en teori. På 1970-talet började termen användas som samlande benämning på den i Europa och USA framväxande kritiken mot modernismens ideal. Redan 1966 hade Robert Venturi i

(35 av 249 ord)

Konst

Postmodernism är inom bildkonsten benämning på en hållning som förenar vitt skilda uttryckssätt: det gemensamma är attityden till modernismen, som betraktas som en historisk epok bland andra

(27 av 186 ord)

Litteratur

Inom litteraturen är postmodernismen dels en teoretisk ansats som influerats av kretsen kring den 1960 grundade franska tidskriften Tel Quel, dels diktning som

(23 av 160 ord)

Konstmusik

Inom konstmusiken är postmodernism en allmän benämning på en teknik, där vitt skilda

(13 av 89 ord)

Massmedier, populärkultur och populärmusik

Många kulturteoretiker har i moderna massmedier, i synnerhet den kommersiella televisionen, sett både en viktig drivkraft bakom och de mest typiska uttrycken

(22 av 155 ord)

Medverkande

  • Alf Björnberg
  • Bianca Heymowska-Hellquist
  • Jan Torsten Ahlstrand
  • Peter Luthersson
  • Svante Nordin
  • Thomas Johansson
  • Tore Eriksson

Litteraturanvisning

Filosofi och idédebatt:
C. Altieri, Postmodernisms now ( 1998);
P. Anderson, The Origins of Postmodernity ( 1998);
Z. Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna (svensk översättning 1999);
D.E. Litowitz, Postmodern Philosophy and Law ( 1997);
D. Lyon, Postmodernitet (svensk översättning 1998);
Margaret A. Rose, The Post-Modern and the Post-Industrial ( 1991).
Samhällsvetenskaperna:
J. Baudrillard, Simulations ( 1983);
Z. Bauman, Modernity and Ambivalence ( 1991).
Arkitektur:
Charles Jencks, The Language of Post-Modern Architecture ( 4:e upplagan 1984);
Heinrich Klotz, Moderne und Postmoderne: Architektur der Gegenwart, 1960–1980 ( 1984).
Litteratur:
K.W. Hempfer, Poststrukturale Texttheorie und narrative Praxis: Tel Quel und die Konstitution eines nouveau nouveau Roman ( 1976);
L. Hutcheon, A Poetics of Postmodernism ( 1988).
Konstmusik:
Simon Miller ( utgivare), The Last Post: Music after Modernism ( 1993).
Medier, populärkultur och populärmusik:
M. Featherstone, Consumer Culture and Postmodernism ( 1990).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, postmodernism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/postmodernism