Preussen [prɔiʹsən], tidigare hertigdöme, kungarike och delrepublik i Tyskland.

(9 av 9 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Preussens framväxt

Ursprungligen var Preussen ett område vid Östersjön mellan Nemunas och Wisła som beboddes av den baltiska stammen preussarna (pruserna), vilka på 1200-talet koloniserades och kristnades av Tyska orden. I freden i Thorn (nuvarande

(33 av 235 ord)

Det klassiska Preussen

Inåt byggde ”den store kurfursten” upp en absolutistisk furstestat i tidens anda. Ständernas makt begränsades, och skattesystemet effektiviserades. Handeln och industrin befrämjades genom en merkantilistisk näringspolitik. Berlins tillväxt gynnades genom en nybyggd kanal mellan Oder och Spree, som gjorde att varor från Polen och Schlesien kunde

(46 av 323 ord)

Preussen och Tysklands enande

Under Fredrik Vilhelm II (1786–97) utvidgades Preussen genom Polens andra och tredje delning 1793 respektive 1795. Däremot var Preussens engagemang i revolutions- och Napoleonkrigen föga lyckosamma. Preussen deltog i första koalitionen mot Frankrike 1793 men slöt separatfred i Basel 1795 och höll sig därefter neutralt till 1806, då det under Fredrik Vilhelm III (1797–1840) tog upp kampen mot Napoleon I. Resultatet blev de förkrossande nederlagen vid Jena

(67 av 466 ord)

Preussens nedgång och fall

Efter första världskriget fick Preussen 1920 en ny författning, som gjorde landet till en parlamentarisk republik med allmän och lika rösträtt. Detta gav till

(24 av 168 ord)

Preussen i eftervärldens dom

Omdömena om Preussen har pendlat mellan kritiklös heroisering och lika onyanserat fördömande. Medan den

(14 av 99 ord)

Medverkande

  • Lars-Arne Norborg

Litteraturanvisning

O. Büsch m.fl. (utgivare), Moderne preussische Geschichte 1648–1947 1–3 ( 1981).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Preussen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/preussen