producentorganisation, inom fiskerinäringen organisation eller sammanslutning av organisationer som upprättats av producenter i syfte att vidta sådana åtgärder att fisket bedrivs på ett rationellt sätt och att förhållandena för försäljning av deras produkter förbättras. Åtgärderna skall särskilt vara avsedda att främja genomförande av fångstplaner, koncentration av utbud och reglering av priser.

Producentorganisationernas verksamhet är noga reglerad i EU:s marknadspolitiska lagstiftning. Enligt denna skall organisationerna vara godkända av behöriga myndigheter i medlemsstaterna.

(71 av 506 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Bengt Högberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, producentorganisation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/producentorganisation