raʹdio (kortform för radiotelegrafi, radiotelefoni, se radio-), transmission av signaler, vanligen

(11 av 52 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Radiosändare

En radiosändare skall kunna överföra information i form av elektromagnetiska vågor, radiovågor, genom etern med hjälp av en bärvåg (se modulering). Sändaren består av bärvågsgenerator, modulator, effektförstärkare och filter. Bärvågsgeneratorn, som är en högfrekvensoscillator eller frekvenssyntetisator, alstrar bärvågen, som i form av en elektromagnetisk våg ”bär” informationen från sändarens antenn till mottagarens. Bärvågsgeneratorn måste vara stabil mot oönskad frekvensändring (frekvensdrift) och är därför styrd av en kvartskristall i en kristalloscillator. Den slutliga

(72 av 511 ord)

Radiomottagare

En radiomottagare skall dels kunna välja ut ett smalt frekvensband i radiospektrum, en radiokanal, och förstärka signalen i detta band, dels kunna återvinna den information som finns i signalen.

Den första uppgiften fullgörs genom filtrering. Ett filter som kan användas för val av flera kanaler är dock svårt att åstadkomma, eftersom

(51 av 360 ord)

Superheterodynmottagare

En radiomottagare har i dag den struktur som antyds i nedre delen av bilden, vilket innebär att signalen blandas en eller flera gånger före detekteringen. Vilken typ av modulering mottagaren är avsedd

(32 av 224 ord)

Avancerad analog modulation

De mer avancerade analoga modulationsmetoderna med undertryckt bärvåg, DSB och ESB (dubbelt respektive enkelt sidband, se

(16 av 108 ord)

Digital modulation

Mottagare för digitala modulationsmetoder modelleras ofta med ett signalanpassat filter, en integrator och en beslutskrets. Det signalanpassade filtret skall filtrera (och förstärka) den digitala signalen med så

(27 av 188 ord)

Kvalitet

En radiomottagares kvalitet karakteriseras av ett antal uppmätbara parametrar, av vilka

(11 av 71 ord)

Tillämpningar

Ljudradio och television är de två tillämpningar av radiotekniken som fått störst utbredning – mottagare för dessa finns i snart sagt alla hem på jorden. Det beror på att utvecklingen inom elektroniken har gjort komponenter och tillverkningsmetoder så ytterligt

(39 av 277 ord)

Exempel på speciell tillämpning

Militärt har man sedan andra världskriget använt spread spectrum för radiokommunikation då man velat försvåra oönskad avlyssning. Metoden bygger på att man (inte olikt tekniken vid frekvensmodulering, FM) breddar utsänt spektrum långt

(32 av 223 ord)

Legala aspekter på radio

Radioverksamheter är noga reglerade både genom nationella myndigheter, i Sverige Post-

(11 av 70 ord)

Historik

Den trådlösa överföringen av information har genomgått en dynamisk historisk utveckling. Människans önskan att kunna meddela sig med omvärlden över större avstånd har tagit sig många uttryck: från överföring av enkla ljud- eller bildtecken genom t.ex. trum- och röksignaler till de alltmer förfinade elektroniska system som används i dag.

Den egentliga radiotekniken är svår att datera eftersom

(57 av 401 ord)

Medverkande

  • Lars G. Olsson

Litteraturanvisning

W. Gosling (utgivare), Radio Receivers (1986);
James K. Hardy, High Frequency Circuit Design (1979);
Rolf Johannesson, Informationsteori – grundvalen för (tele-)kommunikation (1988);
H.L. Krauss m.fl., Solid State Radio Engineering (1980);
U. Rohde, Communications Receivers: Principles and Design (1988);
Paul H. Young, Electronic Communication Techniques (5:e upplagan 2004).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, radio. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/radio