En radiomottagare skall dels kunna välja ut ett smalt frekvensband i radiospektrum, en radiokanal, och förstärka signalen i detta band, dels kunna återvinna den information som finns i signalen.

Den första uppgiften fullgörs genom filtrering. Ett filter som kan användas

(40 av 285 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Superheterodynmottagare

En radiomottagare har i dag den struktur som antyds i nedre delen av bilden, vilket innebär att signalen blandas en eller flera gånger före detekteringen. Vilken typ av modulering mottagaren är avsedd

(32 av 224 ord)

Avancerad analog modulation

De mer avancerade analoga modulationsmetoderna med undertryckt bärvåg, DSB och ESB (dubbelt respektive enkelt sidband, se

(16 av 108 ord)

Digital modulation

Mottagare för digitala modulationsmetoder modelleras ofta med ett signalanpassat filter, en integrator och en beslutskrets. Det signalanpassade filtret skall filtrera (och förstärka) den digitala signalen med så

(27 av 188 ord)

Kvalitet

En radiomottagares kvalitet karakteriseras av ett antal uppmätbara parametrar, av vilka

(11 av 71 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Radiomottagare. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/radio/radiomottagare