romanska språk, en grupp besläktade språk som talas som modersmål av cirka 890 miljoner människor, framför allt i södra Europa samt Central- och Sydamerika. Språken har utvecklats

(27 av 188 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Under romerska rikets sista århundraden blev vulgärlatinet alltmer olikt det skrivna klassiska latinet, men det förblev dock tämligen enhetligt i hela romerska riket. Efter dettas sönderfall inleddes en språklig differentiering i de

(32 av 226 ord)

Uttal

Latinets distinktion mellan korta och långa vokaler försvann tidigt och ersattes av en större skillnad mellan obetonad och betonad vokal. De obetonade vokalerna hade överallt en tendens att försvagas och försvinna, de långa stavelserna förstärktes med tryckaccent och de betonade vokalerna

(41 av 290 ord)

Grammatik

De romanska språken har alla förlorat mycket av latinets syntetiska karaktär, blivit mer eller mindre analytiska och i samband därmed fått en fastare ordföljd, som kommit att ersätta kasussystemet som angivare av de grammatiska relationerna i en sats. Längst har utvecklingen också i detta avseende gått i franskan, där påståenden i princip har

(53 av 374 ord)

Ordbildning

De romanska språken bildar inte sammansatta ord lika lätt som de germanska. Även om man numera i franskan ofta har

(20 av 141 ord)

Ordförrådet

Ordförrådet är som nämnts till stora delar gemensamt och av latinskt ursprung. Dock

(13 av 86 ord)

Medverkande

  • Kerstin Jonasson

Litteraturanvisning

M. Banniard, Du latin aux langues romanes (1997);
C. Camproux, Les Langues romanes (2:a upplagan 1979);
W.T. Elwert, Die romanischen Sprachen und Literaturen (1979);
M. Harris & N. Vincent (utgivare), The Romance Languages (1988);
J.-M. Klinkenberg, Des langues romanes (1994);
A. Lombard, Språken på vår jord (1990);
T. Lundén, Språkens landskap i Europa (1993);
M. Metzeltin, Las lenguas románicas estándar: historia de su formación y de su uso (2004);
P. Teyssier, Comprendre les langues romanes, du français à l’espagnol, au portugais, à l’italien & au roumain, méthode d’intercompréhension (2004).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, romanska språk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/romanska-språk