romer [ro:ʹ-] (av sanskrit dôm ’man’ eller ’människa’), folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där den lever. Den romska

(22 av 153 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Ursprung och äldre historia

Att romernas ursprung är Indien är accepterat i forskningen sedan slutet av 1700-talet. Språkforskare har bekräftat att deras språk, romani, är ett indoeuropeiskt språk besläktat med sanskrit.

Det har funnits många spekulationer kring varför romerna lämnade Indien. Sind och

(39 av 276 ord)

Romernas ankomst till Europa

Den första gång som romer med säkerhet observerades i Europa var 1322 på Kreta. Det var möjligen där de fick namnet zigenare, från nygrekiskans atsinganos, som betyder ungefär ’de som inte vill ha kontakt med någon’. År 1399 nämner källorna romer i Böhmen – därav det franska ordet bohémiens. Tysklands största romska grupp, sinterna, har förmodligen utvandrat tidigare än romerna och från en annan del av Indien – kanske från provinsen Sind i nuvarande Pakistan. Romerna ansågs ofta förr härstamma

(80 av 704 ord)

Romernas moderna europeiska historia

Förföljelsen av romerna kulminerade under andra världskriget. För nazisterna var de liksom judarna en mindervärdig ras som skulle utrotas. Uppgifterna om hur många som mördades under nazismen varierar mellan en halv och två miljoner. I Centraleuropa uppges så mycket som 70 procent av romerna ha mördats. Det dröjde ända till 1980-talet innan Tyskland erkände att nazisternas folkmord också innefattade romer.

Rumänien har alltid haft den största romska befolkningen i Europa. Myndigheterna uppskattar antalet rumänska romer till cirka 1,5 miljoner; själva säger de

(82 av 761 ord)

Internationella organisationer

År 1971 bildades i London International Romani Union, IRU (Romernas världsråd). Den 8 april firas sedan 1971 internationella romadagen, romernas nationaldag, till minnet av mötet i London. Rådet har antagit en romsk nationalsång, ”Gelem, gelem”, och en för alla världens romer gemensam flagga med ett grönt och ett blått fält med det indiska hjulet i rött i mitten. Även om Indien under Indira Gandhi erkände Indien som romernas ursprungsland har IRU gjort klart för världen att romerna inte kräver något

(80 av 559 ord)

Romernas svenska historia

Den första noteringen om romer i Sverige finns i Stockholms stads tänkeböcker 29 september 1512. Den nämner omkring 30 familjer som anfördes av en ”herr Antonius, en greve med sin grevinna”. Man uppfattade dem som förnämt folk, och de fick från början ett gott mottagande. Efter hand växte dock misstänksamheten mot gruppen med dess annorlunda uppträdande och främmande språk. Efter tre år beslöt man att utvisa de utländska gästerna. Andra källor tyder på att det vid denna tid redan fanns

(80 av 1440 ord)

Undervisning

Särskilda undervisningsinsatser för romska elever syftar till att skapa förutsättningar för dem att delta i reguljär undervisning. Ett annat syfte är att ge den romska minoriteten möjlighet att bevara och utveckla sin språkliga och kulturella identitet

(36 av 251 ord)

Musik

Romernas egen folkmusik är ännu i huvudsak outforskad. Inget tyder dock på existensen

(13 av 92 ord)

Medverkande

  • Irka Cederberg
  • Monica Boye-Møller
  • Owe Ronström

Litteraturanvisning

Romers rätt – en strategi för romer i Sverige, SOU 2010:55;
K.-O. Arnstberg, Svenskar och zigenare: En etnologisk studie av samspelet över en kulturell gräns (1998);
C. Câmara & Henrik Persson (utgivare), Möten med zigenare i Europa (1994);
I. Cederberg, ”Tusen år i Europa: Om romerna/zigenarna” i Världspolitikens Dagsfrågor (1998);
I. Cederberg & M. Fogelberg (utgivare), Ja Devlesa! Gå med Gud!: Om romerna och Svenska kyrkan (2000);
I. Cederberg, Född fördömd: Romerna – ett europeiskt dilemma (2010);
I. Fonseca, Begrav mig stående: Zigenarna och deras resa (svensk översättning 1999);
W. Guy (utgivare), Between Past and Future: The Roma of Central and Eastern Europe (2001);
E. Hackl, Farväl, Sidonie: En berättelse (svensk översättning 1990);
I. Hancock, The Pariah Syndrome: An Account of Gypsy Slavery and Persecution (1988);
B. Hazell, Resandefolket: Från tattare till traveller (2002);
J.O. Johansen, Folket som ingen vill ha: Zigenarna i Östeuropa (svensk översättning 1997);
B. Kalander, Min mor fånge Z.-4517 (1996);
G. Lundgren (utgivare), Bi kheresko bi limoresko – Utan hus utan grav: Romska sånger och dikter (2002);
N. Montesino Parra, Zigenarfrågan: Intervention och romantik (2002);
K. Taikon, Zigenare är vi (1967);
J. Takman, The Gypsies in Sweden: A Socio-Medical Study (1976).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, romer. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/romer