romersk konst, konsten i antikens Rom och i det romerska riket.

(11 av 11 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Skulptur och reliefkonst

Romersk skulptur låter sig inte enkelt definieras genom form eller stil; den kan inte heller entydigt placeras i tid och rum. Dess enande princip är snarare att söka i funktion och innehåll. Den äldsta skulpturen härrör från tiden kring sekelskiftet 500 f.Kr., då staden Rom var en del av den etruskiska kultursfären. Skulpturen är också etruskisk till sin karaktär. Den framställdes i bränd lera, terrakotta, och hade entydigt religiös funktion, antingen i form av arkitektoniska reliefplattor eller takskulpturer avsedda att

(80 av 1161 ord)

Måleri och konsthantverk

Det romerska måleriet har sin grund i det grekiska, hellenistiska måleriet, ur vilket så småningom utvecklades flera stilar med stark romersk särprägel. Det utgörs i huvudsak av väggmålningar i freskoteknik, främst med jordfärger. Även om måleriet har en allmän tendens till realism är perspektivet ännu svagt utvecklat. Av tavelmåleri på pannå e.d. tycks knappast ha förekommit någon inhemsk produktion, men grekiska tavlor stod högt i kurs. Det enda måleri på pannå eller linne som bevarats är fayyum-porträtten, utförda under de

(80 av 832 ord)

Medverkande

  • Anne-Marie Leander Touati
  • Charlotte Scheffer

Litteraturanvisning

Skulptur:
D. Kleiner, Roman Sculpture ( 1992);
B.S. Ridgway, Roman Copies of Greek Sculpture: The Problem of the Originals ( 1984);
P. Zanker, The Power of Images in the Age of Augustus ( 1988).
Måleri och konsthantverk:
M. Henig (utgivare), A Handbook of Roman Art ( 1983);
R. Ling, Roman painting ( 1991);
H.P. L’Orange & P.J. Nordhagen, Mosaics (engelsk översättning 1966).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, romersk konst. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/romersk-konst