runinskrifter, inskrifter med runor gjorda på olika underlag. Antalet kända runinskrifter uppgår till mer än 6 000. De härrör från praktiskt taget hela det område där germanska stammar och deras efterkommande har vistats, i större eller mindre koncentrationer vad gäller både tid och rum. Rikligast förekommer de i de skandinaviska länderna med övervikten, över 3 000, i Sverige, varav drygt en tredjedel i Uppland. Nya inskrifter upptäcks fortlöpande, bl.a. vid arkeologiska utgrävningar och kyrkorestaureringar.

Över 300 inskrifter utförda med den äldre, 24-typiga futharken är

(84 av 1060 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Lena Peterson

Litteraturanvisning

E.H. Antonsen, A Concise Grammar of the Older Runic Inscriptions (1975);
M.P. Barnes, The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney (1994);
M.P. Barnes, J.R. Hagland & R.I. Page, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin (1997);
M.P. Barnes & R.I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain (2006);
K. Düwel, Runenkunde (4:e upplagan 2008);
L. Jacobsen & E. Moltke, Danmarks Runeindskrifter (1941–42);
Sven B.F. Jansson, Runinskrifter i Sverige (3:e upplagan 1984);
Sven B.F. Jansson, Runes in Sweden (1987);
W. Krause, Die Runeninschriften im älteren Futhark 1–2 (1966);
T. Looijenga, ”Checklist Frisian Runic Inscriptions”, i Frisian Runes and Neighbouring Traditions. Proceedings of the First International Symposium on Frisian Runes at the Fries Museum (1996);
E.A. Melnikova, Skandinavskie runitjeskie nadpisi. Novye nachodki i interpretatsii: teksty, perevod, kommentarij (2001);
E. Moltke, Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere (1985);
Norges innskrifter med de yngre runer 1–, utgiven av Kjeldeskriftfondet (1941–);
S. Opitz, Südgermanische Runeninschriften im älteren Futhark aus der Merowingerzeit (1980);
R.I. Page, An Introduction to English Runes (2:a upplagan 1999);
Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet (http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm);
Th. Snædal, ”Rúnaristur á Íslandi”, i Árbók hins Íslenzka fornleifafélags 2000/2001;
M. Stoklund, ”Faroese Runic Inscriptions”, i Viking and Norse in the North Atlantic. Select Papers from the Proceedings of the Fourteenth Viking Congress (2005);
M. Stoklund, ”Greenland Runes. Isolation or Cultural Contact?”, i The Viking Age in Caithness, Orkney and the North Atlantic. Select Papers from the Proceedings of the Eleventh Viking Congress (1993);
Sveriges runinskrifter, utgiven av Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 1– (1900–);
Källangivelse
Nationalencyklopedin, runinskrifter. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/runinskrifter