Rwanda [rwaʹnda], stat i östra Centralafrika; 26 000 km2, 13 miljoner invånare (2020). Rwanda gränsar i norr

(17 av 119 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

I nordvästra delen av Rwanda ligger Virungabergens kedja av vulkaner. I övrigt domineras de västra delarna av en nord–sydlig bergskam. Väster om denna ligger Kivusjön, som

(26 av 184 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Västra Rwanda utgörs av den branta förkastningsbrant som mot öster avgränsar det

(12 av 84 ord)

Klimat

Området vid Kivusjön (1 460 m ö.h.) ligger i regnskugga av de förhärskande

(13 av 54 ord)

Växt- och djurliv

På de torra högplatåerna i nordöst finns en mosaik av gräsmarker och savanner, där grässläktena Imperata och

(17 av 117 ord)

Naturskydd

Rwanda hade 2007 tre nationalparker: Akagera i öster med ett rikt

(11 av 40 ord)

Befolkning

Rwanda har genomgått en genomgripande demografisk förändring sedan folkmordet på tutsibefolkningen 1994. Av 7,6 miljoner invånare 1993 beräknas 1 miljon ha dödats. Fortfarande är 125 000 rwandier flyktingar eller asylsökande, främst i grannländerna. Omkring 220 000 barn är föräldralösa.

Rwanda är ett av de tätast befolkade länderna i Afrika (500

(50 av 329 ord)

Språk

Officiella språk är rwanda, som också är modersmål för samtliga etniska

(11 av 21 ord)

Religion

I dag är nästan alla som bor i landet kristna. Katolska kyrkan (som etablerades i landet 1889) är det dominerande kristna trossamfundet med drygt 40 % av landets invånare som medlemmar. Var tionde rwandier uppges vara medlem av Rwandas anglikanska kyrka (som etablerades i landet 1920) och ungefär lika många

(50 av 343 ord)

Utbildning

Skolväsendet har fått en central roll i det arbete som ska förebygga en återupprepning av händelserna under folkmordet 1994. Skolan har som

(22 av 154 ord)

Sociala förhållanden

Före inbördeskriget och folkmordet 1994 hade Rwanda ett utbud av social service som i stort sett motsvarade medelnivån för afrikanska länder söder om Sahara. En stor del av sjuk- och hälsovården sköttes av utländska missionssamfund. Kriget förorsakade den värsta

(39 av 278 ord)

Näringsliv och ekonomi

Rwandas näringsliv hämmades länge av landets isolerade läge och dess överbefolkning. Under första halvan av 1990-talet förvärrades situationen ytterligare då krig och folkmord ödelade landets ekonomiska och sociala infrastruktur.

Tack vare betydande ekonomiskt stöd från omvärlden återhämtade sig Rwanda från inbördeskriget, och under 00-talet växte landets ekonomi kraftigt. Under flera år i början av 00-talet hade landet en BNP-tillväxt över 10 procent, och den positiva utvecklingen har

(67 av 477 ord)

Jordbruk

Jordbruket, som i huvudsak är självhushållningsjordbruk, sysselsätter 90 procent av arbetskraften. De viktigaste grödorna är mjölbananer, sötpotatis,

(17 av 120 ord)

Utrikeshandel

Rwanda har ett kraftigt underskott i handelsbalansen. Instabila världsmarknadspriser på de

(11 av 47 ord)

Kommunikationer

Största delen av transporter och passagerartrafik i Rwanda sker på det

(11 av 64 ord)

Massmedier

I Rwanda finns ingen daglig tidning, men väl relativt många publikationer med små upplagor

(14 av 94 ord)

Statsskick och politik

Rwanda har formellt ett demokratiskt flerpartisystem men politiken domineras helt av

(11 av 22 ord)

Statsskick

Den nuvarande författningen antogs genom en folkomröstning i maj 2003 och är starkt präglad av erfarenheterna från folkmordet på tutsier 1994. Författningen fastslår som sina viktigaste principer att den ideologi, och alla dess yttringar, som ledde till folkmordet ska bekämpas, att alla etniska och regionala klyftor ska utplånas, att nationell enighet ska uppmuntras och att

(55 av 386 ord)

Politik

President sedan 2000 är Paul Kagame, ledare för den tutsidominerade före detta gerillarörelsen Front patriotique rwandais (FPR; även känd som Rwandan Patriotic Front, RPF, och på kinyarwanda som Inkotanyi). Han utsågs av landets övergångsparlament 2000, valdes

(36 av 254 ord)

Rättsväsen

Rättssystemet i Rwanda har utvecklats under starkt belgiskt, och därigenom också franskt, inflytande. Den lokala sedvanerätten spelar dock en viktig roll på vissa rättsområden. De allmänna domstolarna består

(28 av 195 ord)

Mänskliga rättigheter

Befolkningen i Rwanda utsattes för fruktansvärda brott under det korta men våldsamma krig som utspelade sig 1994 (se Historia). Våldet som härrörde från etniska spänningar mellan i huvudsak de två folkgrupperna hutu och tutsi kulminerade i ett folkmord då cirka 800 000 människor dödades inom loppet av tre månader. I dagens Rwanda

(52 av 360 ord)

Försvar

FN lämnade landet 1996 på uppmaning av Rwandas regering under det

(11 av 61 ord)

Musik

Traditionell musik har i stort sett förblivit oförändrad. I centrum för musiken står rituella danser som bl.a. gestaltar historiska och mytiska

(21 av 144 ord)

Förhistoria

Fynd från såväl pleistocen (sen acheuléen­tradition) som holocen har gjorts i

(11 av 67 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Förkolonial tid

Folkmordstragedin 1994 och den efterföljande samhällsdebatten har medfört att Rwandas historieskrivning ifrågasatts och delvis reviderats. Relativt oomstritt är dock att Rwanda ursprungligen beboddes av pygméfolket twa, som livnärde sig av jakt. Någon gång runt 1000 e.Kr. förmodas ett jordbrukande bantufolk, ursprunget till dagens hutuer, ha slagit sig ned i landet. Från 1300–1400-talen har det troligen

(55 av 388 ord)

Tysk och belgisk koloni

Under kolonialperioden förstärktes de rasistiska stereotyperna, främst att tutsi är långa och slanka medan hutu är korta och undersätsiga. Kolonialmakten störde den tidigare maktbalansen baserad på hövdingar och underhövdingar, de

(30 av 211 ord)

Självständighet

I en folkomröstning 1961 avskaffades kungadömet, och året därpå blev Rwanda självständigt med Kayibanda som president. Ett år senare gick exiltutsier i Burundi över gränsen för

(26 av 182 ord)

Folkmordet 1994

Ett avtal slöts 1993 i Arusha i Tanzania om att FPR skulle ta plats i regeringen, och FN bildade en internationell fredsstyrka, United Nations Assistance Mission to Rwanda (UNAMIR), som skulle tillse att avtalet respekterades. Extrema hutunationalister förhalade dock regeringsombildningen och inledde en grov propagandakampanj i massmedierna mot FPR och tutsier i allmänhet. Hutumiliser som Interahamwe tilldelades vapen, och planer drogs upp för massmord på tutsier. Bland de ledande extremisterna fanns höga officerare i armén och presidentgardet samt framträdande politiker.

(80 av 581 ord)

Rwanda under 2000-talet

Rwanda har sedan folkmordet haft spända relationer till en stor del av den omvärld som inte ingrep för att stoppa dödandet. Samarbetet med ICTR har också tidvis varit dåligt, då FN-domstolens chefsåklagare även velat utreda FPR-ledares eventuella krigsförbrytelser. Frankrike har av Rwanda anklagats både för att skydda krigsförbrytare och för att tidigare ha beväpnat huturegimen. En fransk parlamentarisk utredning som kastade skulden på FPR för nedskjutningen av president Habyarimanas flygplan i april

(72 av 512 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Anita Jacobson-Widding
 • Bengt Nilson
 • Christer Krokfors
 • Curt Dahlgren
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Ingvar Svanberg
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Lars-Erik Åse
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Paul Sinclair
 • Ragnar Hall
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
J. Maquet, Power and Society in Africa (engelsk översättning 1971).
Historia:
Rwanda: The Insurgency in the Northwest (1998);
H. Adelman & A. Suhrke (utgivare), The Path of a Genocide: The Rwanda Crisis from Uganda to Zaire (1999);
G. Baechler, Violence through Environmental Discrimination: Causes, Rwanda Arena, and Conflict Model (1999);
J.D. Eller, From Culture to Ethnicity to Conflict: An Anthropological Perspective on International Ethnic Conflict (1999);
Margee M. Ensign & William E. Bertrand, Rwanda: History and Hope (2009);
A. Lema, Africa Divided (1993);
R. Lemarchand, Rwanda and Burundi (1970);
G. Prunier, The Rwanda Crisis: History of a Genocide (reviderad upplaga 1998);
J.K. Rennie, ”The precolonial Kingdom of Rwanda: A reinterpretation”, Transafrican Journal of History 1972;
L. Wohlgemuth & K. Övergaard, Analys och kronologisk rapport över utvecklingen i Rwanda och Burundi vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter 1–2 (1998–99).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Rwanda. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rwanda