Senegal [se:ʹ- eller -gaʹl], stat i Västafrika; 196 000 km2, 15,8 miljoner invånare (2019).

(14 av 93 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Senegal består till övervägande del av lågland. Undantag utgör halvön Kap Verde, som består av ett antal små platåer, och sydöstra

(21 av 143 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Senegal är till största delen ett jämnt och lågt liggande land som ingår i ett bäckenområde, vilket från norr sträcker

(20 av 137 ord)

Klimat

Senegals klimat bestäms av landets läge inom den tropiska zonen. Påverkande

(11 av 75 ord)

Växtliv

Norra Senegal hör till Sahelområdet och domineras av öppna torrmarkskogar av t.ex. släktena akacior, Balaniʹtes

(15 av 101 ord)

Djurliv

Ca 155 däggdjursarter och 625 fågelarter är kända från Senegal. Djurlivet är dock delvis illa åtgånget

(16 av 111 ord)

Naturskydd

År 2011 hade Senegal sex nationalparker samt några större naturreservat. Största

(11 av 24 ord)

Befolkning

Senegal hade 2019 en befolkningstäthet av 81 invånare per km2, men på grund av skiftande naturförhållanden och den stora koncentrationen av administrativa och ekonomiska aktiviteter till Dakar är befolkningen

(29 av 209 ord)

Språk

Bland de omkring trettiofem inhemska språken i Senegal, av vilka de

(11 av 60 ord)

Religion

En stor majoritet av Senegals drygt 90 % muslimer (2010) är sunniter. Islam antas ha kommit till detta område i Afrika någon gång på 1000-talet, då en undergrupp av fulafolket, tukulorerna, omvändes till islam av zenegaberber som hade etablerat ett islamiskt kloster vid Senegalflodens mynning, vilket med tiden kom att bli en bas för almoraviderna. Sufismen har

(57 av 398 ord)

Utbildning

Liksom i det övriga franskpåverkade Afrika har utbildningen i Senegal starkt präglats av det franska systemet med dominans av det franska språket.

(22 av 157 ord)

Sociala förhållanden

Dåliga levnadsförhållanden på landsbygden (t.ex. brist på arbete och rent dricksvatten) leder till omfattande flyttning från landsbygden till städerna, med ökande urban arbetslöshet som följd. Fattigdomen är fortfarande utbredd i landet; omkring 60 % av befolkningen lever

(37 av 252 ord)

Näringsliv

Tack vare sin ledande position inom franska Västafrika hade Senegal vid självständigheten en i förhållande till sina grannar

(18 av 122 ord)

Jordbruk och fiske

Jordbruk, skogsbruk och fiske svarar för cirka 75 procent av sysselsättningen. På grund av växlande väderlek varierar dock

(18 av 125 ord)

Naturresurser

Landets gruvnäring svarar för en liten del av BNP. Näringen domineras

(11 av 61 ord)

Industri

Industrisektorn är, näst efter Elfenbenskustens, den mest utvecklade i fransktalande Västafrika.

(11 av 36 ord)

Utrikeshandel

Senegal har ett permanent underskott i handelsbalansen, och beroendet av utländskt

(11 av 49 ord)

Turism och gastronomi

Senegal är västra Afrikas största turistland; turismen bidrar med sina cirka 1 miljon årliga besökare med drygt 20 procent av exportintäkterna. Dakar och Kap Verde-regionen utövar dragningskraft genom sitt fransk–afrikanska kulturmöte. I Dakar finns band annat ett välförsett museum med masker, träfigurer och vävnader från hela regionen. Flera stora marknader,

(50 av 351 ord)

Kommunikationer

Senegal är en viktig trafikknut i Västafrika. Hamnen i Dakar är

(11 av 46 ord)

Massmedier

Tidningsspridningen i Senegal är mycket liten (5 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns fyra

(16 av 106 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Senegals författning antogs 2001. Den verkställande makten utövas av presidenten, vars mandatperiod enligt grundlagen ska vara fem år men som

(20 av 137 ord)

Politik

Senegal är en förhållandevis väl fungerande och stabil demokrati. Landets politiska liv efter självständigheten dominerades av Léopold Sédar Senghor, president 1960–80. Åren 1966–74 var hans Union progressiste sénégalaise (UPS) enda tillåtna parti, varefter under några år högst tre partier tilläts. Senghor drog sig tillbaka från politiken i december 1980, och 1981 utsågs Abdou Diouf (premiärminister 1970–80) till president. Kort efter Dioufs maktövertagande slopades

(63 av 448 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Senegal är i huvudsak franskinspirerad, med bl.a. civillag, strafflag,

(11 av 40 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på selektiv värnplikt med en första tjänstgöring om 24 månader, omfattar (2008) 14 000 man och är organiserat

(21 av 140 ord)

Litteratur

Från Senegal kommer några av de viktigaste författarna av franskspråkig afrikansk litteratur, främst landets president 1960–80, poeten Léopold Sédar Senghor, som lanserade den betydelsefulla négrituderörelsen.

(25 av 174 ord)

Drama och teater

Under franskt inflytande utvecklades i Senegal på 1930-talet en afrikansk teater

(11 av 78 ord)

Film

Redan före självständigheten hade Senegal gjort sig känt som pionjärland inom den afrikanska filmen genom Paul Soumanou Vieryas (1925–87) produktion av ”Afrique-sur-Seine” (1955), en kortfilm som tog upp de

(29 av 207 ord)

Konst

I det mångkulturella Senegal har bl.a. många etniska gruppers hantverk och textila traditioner utgjort inspirationskällor

(15 av 106 ord)

Musik

Mångfalden folk i Senegal medför en variation i musiktraditioner som dock något motverkas av professionella musiker, vilka ofta arbetar utanför de egna kulturgränserna.

Den traditionella musiken i södra Senegal visar spår av portugisisk påverkan, men det avgörande inflytandet kommer från islam med

(42 av 295 ord)

Förhistoria

Minst 100 000-åriga fynd är kända från Senegalflodens terrasser. Ca 4000 f.Kr.

(12 av 49 ord)

Historia

Under medeltiden existerade flera kungadömen inom området för nuvarande Senegal. I norr upprättade toucouleurfolket på 1000-talet staten Tekrur, och i söder sammanslogs flera olika wolofriken på 1200-talet till

(28 av 189 ord)

Det självständiga Senegal

Under mellankrigstiden bidrog assimilationspolitiken till framväxten av en utbildad inhemsk elit, som krävde del i den politiska makten. Efter andra världskriget blev senegaleserna franska medborgare, och Senegal fick status som översjöiskt territorium. År 1958 blev Senegal autonom republik inom det nybildade Franska samväldet. Följande år ingick det federation med Mali (före detta Franska Sudan), men bröt sig ur 1960 och bildade en självständig stat med den profranske Léopold Sédar Senghor som president. Trots att Senegal under åren 1966–76 var en

(80 av 586 ord)

Senegal sedan 2010

Femtioårsjubileet av Senegals självständighet från Frankrike firades i april 2010. I Dakar avtäcktes den omstridda jättestatyn Le Monument de la Renaissance africaine, som kostat cirka 27 miljoner US dollar att uppföra. På självständighetsdagen 4 april lämnade Frankrike formellt

(38 av 271 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Arne Anderberg
 • Bengt Nilson
 • Berit Sahlström
 • Björn Ranung
 • Curt Dahlgren
 • Gert Holmertz
 • Gunilla Håkansson
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Hans Sjöberg
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Lars Åhlander
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • Paul Sinclair
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Litteratur:
A. Gérard, Essais d’historie littérarie africaine (1984).
Historia:
M.C. Diop & M. Diouf, Le Sénégal sous Abdou Diouf (1990);
F. Zuccarelli, La Vie politique sénégalaise 1 1789–1940, 2, 1940–1988 (1988);
Martin Meredith, The State of Africa: A History of Fifty Years of Independence (2005).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Senegal. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/senegal