silver (ett ord av oklart ursprung), metalliskt grundämne som jämte koppar

(11 av 25 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förekomst

Jordens mantel innehåller i medeltal cirka 10 g silver/ton, medan däremot silverhalten i den metalliska kärnan troligen är mycket liten på grund av silvers låga löslighet i järn och nickel. I den del av jordskorpan som är tillgänglig för gruvdrift förekommer silver i en uppskattad medelhalt av

(47 av 317 ord)

Framställning

Ur silverrika malmer har metallen sedan århundraden utvunnits genom antingen smältning under oxiderande eller reducerande betingelser eller extraktion genom amalgamering med kvicksilver eller cyanidlakning. Dessa processer har numera liten betydelse. Huvuddelen av allt silver fås som biprodukt vid bly- och kopparutvinning. Bly- och bly–zink-malmer ger cirka 50 procent av världsproduktionen av silver, och utvinningen är lönsam för silverhalter ner till några miljondelar (ppm). Silverförande kopparmalmer

(65 av 456 ord)

Egenskaper

Naturligt silver är en blandning av de stabila isotoperna med masstalen 107 och 109. Metallen är diamagnetisk. I ren form har silver nästan samma

(24 av 159 ord)

Användning

Silvermetalls och silverföreningars huvudsakliga användningsområden beskrivs i tabell. Metallens mjukhet gör att den även vid måttliga krav på hållfasthet måste legeras.

(21 av 143 ord)

Biologisk roll

Silver har ingen känd essentiell biologisk funktion. Föreningar har en mycket låg akut och kronisk toxicitet för

(17 av 121 ord)

Föreningar

Oxidationsstadiet +1 dominerar i silverkemin. Med ytterst få undantag är silversalter svårlösliga i vatten. Lösligheten kan dock ökas genom komplexbildning med ligander som halogenidjoner (Cl, Br eller I), ammoniak (NH3), tiosulfatjon (S2O32–), som används vid fotografisk fixering, och cyanidjon (CN), som används vid beredning av elektrolytiska försilvringsbad. Det karakteristiska koordinationstalet är två, vilket

(53 av 436 ord)

Maktsymbol, värdemätare och bytesmedel

Precis som guld förekommer silver i gedigen form i naturen och var därför troligen en av de första av människan kända och använda metallerna. Liksom guld är silver en ädelmetall som motstår oxidering och har använts till prydnad i minst 6 000 år. Som symbol och värdemätare har det intagit andraplatsen efter det ännu sällsyntare guldet (jämför uttryck som ”silverålder”, ”silverbröllop”).

(61 av 424 ord)

Medverkande

  • Bengt Loberg
  • Bertil Holmberg
  • Magnus Mörner
  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Ulf Erlandsson

Litteraturanvisning

”Silver, Silver Compounds, and Silver Alloys”, Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry A24 (5:e upplagan 1993);
C. Blair (utgivare), The History of Silver (1987);
R. Garner, ”Long-term silver mining trends in Spanish America”, The American Historical Review 1988;
M. Mörner, Some Comparative Remarks on Colonial Silver Mining in Lapland and Spanish America during the 17th Century (1974).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, silver. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/silver