Slovaʹkien, stat i Centraleuropa; 49 035 km2, 5,5 miljoner invånare (2020). Slovakien,

(12 av 83 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Slovakien domineras av Västkarpaterna; flera parallella kedjor med mellanliggande dalar och bäcken uppfyller de norra och mellersta delarna av landet. I söder finns inslag av lågland.

(26 av 182 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Slovakiens landskap domineras av Västkarpaterna (se Karpaterna). Flera parallella kedjor med mellanliggande dalar och bäcken uppfyller de norra och mellersta delarna

(21 av 145 ord)

Klimat

Slovakien har ett varmtempererat fuktigt klimat med kalla vintrar och varma somrar, något mer kontinentalt än i det västra grannlandet Tjeckien. Den kraftiga topografin

(24 av 171 ord)

Växt- och djurliv

Slovakien domineras av bergskedjan Karpaterna, med de högsta bergen i området Tatra på gränsen till Polen. Lågländer finns i västra och sydvästra delen av landet i anslutning till floderna Váh och Hron. Längst i sydöst på gränsen till Ungern och Ukraina finns också ett mindre låglandsområde. Växt- och djurlivet är präglat av det ganska intensiva skogs- och jordbruket.

Av landets nio nationalparker är Tatra utmed gränsen till Polen mest känd. Den högsta punkten är berget Gerlachovský štit (2 655 m), medan berget

(82 av 629 ord)

Naturskydd

År 2009 var 36 % av Slovakiens areal naturskyddad, huvudsakligen av s.k.

(12 av 57 ord)

Befolkning

Slovakien hade 2020 en befolkningstäthet av 112 invånare per km2

(10 av 72 ord)

Språk

Officiellt språk är slovakiska, som talas av 4,5 miljoner. Det största

(11 av 36 ord)

Religion

Ca 70 % av befolkningen (1994) tillhör romersk-katolska kyrkan (ca 60 % med

(13 av 58 ord)

Utbildning

Utbildningsväsendet i Slovakien har av hävd tenderat att ligga efter det i

(12 av 81 ord)

Sociala förhållanden

Efter delningen av Tjeckoslovakien genomförde Slovakien vissa förändringar i det sociala

(11 av 56 ord)

Ekonomi och näringsliv

Industrin har stor betydelse för Slovakiens näringsliv. I landet finns många stora industriföretag främst inom branscher som

(17 av 117 ord)

Bakgrund

Slovakien utgjorde den resurs- och industrimässigt svagaste delen av det tidigare Tjeckoslovakien, med en gammal och överdimensionerad industri. Under 1990-talet drabbade nedläggningar av industrier och därav följande

(27 av 191 ord)

Jordbruk

I Slovakien odlas framför allt vete, sockerbetor och majs samt oljeväxterna raps och solros. Animalieproduktionen är

(16 av 114 ord)

Råvarutillgångar och energiförsörjning

I Slovakien finns inga betydande förekomster av mineraler eller mineralbränslen. Bland industrimineralen dominerar produktionen av krossgrus, naturgrus och

(18 av 115 ord)

Industri

Vid självständigheten 1993 kännetecknades landets industrisektor av en överdimensionerad och energikrävande

(11 av 68 ord)

Utrikeshandel

Landets utrikeshandel har under senare tid riktats främst mot andra EU-länder.

(11 av 64 ord)

Turism och gastronomi

Turistnäringen är ännu under uppbyggnad. År 2012 besöktes landet av 6,2 miljoner turister. Främst kommer besökarna från Tjeckien, Tyskland och Polen. De viktigaste turistmålen är

(25 av 173 ord)

Transporter

Det slovakiska järnvägsnätet omfattar 3 600 km och vägnätet 43 800 km. Både

(13 av 36 ord)

Massmedier

I Slovakien finns ett 20-tal dagstidningar med en sammanlagd upplaga av 900 000 ex. Tidningsutgivning på

(16 av 103 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Det slovakiska nationalrådet antog en ny författning 1 september 1992, fyra månader före Tjeckoslovakiens delning. Enligt författningen, som ändrades på flera

(21 av 146 ord)

Politik

Regeringarna i Slovakien har under flera år utgjorts av tämligen brokiga koalitioner. Merparten av partierna kan förenklat inordnas i en mitten–högergrupp som är mer reformvänlig och västorienterad, och en vänstergrupp med en mer nationalistisk och EU-skeptisk inriktning.

Det största partiet i Slovakien var länge vänsterpartiet Smer–Sociálna demokracia (’Riktningen–Socialdemokrati’, Smer-SD), som leds av Robert Fico (född 1964). Smer-SD, som kallats både populistiskt och nationalistiskt, har sina rötter i det reformerade kommunistpartiet. Vid partibildningen 1999 hette partiet endast Smer men döptes om

(80 av 752 ord)

Rättsväsen

Efter Tjeckoslovakiens delning 1 januari 1993 fortsätter man i Slovakien att

(11 av 72 ord)

Försvar

Försvaret, som 2004 bygger på allmän värnplikt med en första tjänstgöring om sex månader, omfattar 22 000 man och

(19 av 125 ord)

Litteratur

Slovakisk litteratur skriven på latin eller tjeckiska med slovakiska inslag fick ett uppsving från 1600-talet, med t.ex. den protestantiska psalmboken av Jiří Třanovský (1636), den katolska ”Cantus Catholici” (1655), den sedelärande ”Valaská škola” (’Herdeskolan’, 1–2, skriven 1755, tryckt 1830) av Hugolín Gavlovič på vers. Parallellt uppstod en lyrisk och episk folkdiktning med den ädle rövaren Jánošík som omtyckt tema.

Under upplysningstiden

(61 av 433 ord)

Drama och teater

Slovakisk teater utvecklades under 1800-talet av amatörer och förknippas med Ján Chalupkas komedier. Först 1920 öppnades i Bratislava en professionell scen,

(21 av 148 ord)

Film

Den första slovakiska filmen, ”Jánošík”, gjordes 1921 av Jaroslav Siakel (1896–1997) med amerikansk finansiering, men den slovakiska filmproduktionen förblev sporadisk under 1920- och 30-talen. Först med nationaliseringen

(27 av 190 ord)

Arkitektur

Med städerna och bergsbruket kom tysk byggnadskultur till det medeltida Slovakien. Det märkligaste gotiska bygget är domkyrkan Sankta Elisabeth i Košice, påbörjad ca 1390.

(24 av 171 ord)

Musik

Den slovakiska folkmusiken är i sin helhet nära besläktad med grannländernas och andra slaviska folks musik och stilistiskt påverkad av västeuropeisk musik. En betydande del är byggd på vokala former. Den mesta sången är enstämmig, men flerstämmig sång förekommer. Den största delen av folkmusiken är dansmusik, också den vanligen sånger, med melodier och betoningar som nära följer texten.

Man räknar med flera stilistiska skikt: ålderdomlig magisk och rituell musik med korta recitativiska strofer och små intervall; böndernas

(77 av 548 ord)

Dans

De flesta folkdanserna i Slovakien är pardanser. De äldre utgörs av hoppdanser

(12 av 82 ord)

Folkkultur

Folkkulturen i Slovakien intar en särställning bland västslaverna, bl.a. genom att slovakerna i tusen år levt inom den ungerska statsbildningen och att det under denna tid utkristalliserats en slovakisk etnicitet som i flera avseenden skiljer dem från deras

(38 av 270 ord)

Sport

De mest framträdande sporterna i landet är ishockey och fotboll. Slovakien tog VM-guld i ishockey 2002

(16 av 112 ord)

Förhistoria

Äldre stenåldern (paleolitikum) är väl känd från talrika boplatsfynd; under senpaleolitikum (för ca 30 000 år sedan) uppträdde

(18 av 117 ord)

Historia

Våra kunskaper om det folkvandringstida Slovakien är bristfälliga, men området dominerades på 500-talet av slaver, som efter 567 lydde under avarernas välde. Slovakien ingick möjligen i Samos rike på 600-talet, och i början av 800-talet uppkom

(36 av 254 ord)

Del av Tjeckoslovakien (1918–92)

Efter första världskriget bildades staten Tjeckoslovakien. Dess slovakiska del rymde en stor ungersk minoritet. I det agrara och konservativa Slovakien fanns betydande motsättningar till den tjeckiska eliten, och många slovaker krävde

(31 av 218 ord)

Det självständiga Slovakien

Ett vänsternationalistiskt parti, HZDS (Rörelsen för ett demokratiskt Slovakien), segrade i valen till det slovakiska delstatsparlamentet 1992. HZDS:s ledare Vladimír Mečiar krävde ökad autonomi, och ledarna i Prag föreslog en delning av landet. Den 1 januari skapades republiken Slovakien. Michal Kováč, HZDS:s vice ordförande, valdes till landets förste statschef. Republikens första levnadsår uppvisade stora ekonomiska problem, stark splittring mellan partierna och en rad politiska kriser. Efter ett nyval hösten 1994 återkom Mečiar som premiärminister i spetsen för en koalitionsregering med

(80 av 606 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Hellner
 • Anders Jönsson
 • Anders Åman
 • Andreas Johansson Heinö
 • Bengt Åke Häger
 • Dick Harrison
 • Frans af Schmidt
 • Göran Andersson
 • Jan von Konow
 • Johan Callmer
 • Johan Warell
 • Karina Vamling
 • Karl Erik Gustafsson
 • Lars Åhlander
 • Magnus Sylvén
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • Miloslava Slavícková
 • Mátyás Szabó
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Owe Ronström
 • Per Beskow
 • Ragnar Hall
 • Sanna Trygg
 • Sven Behrens
 • Ted Bjarme
 • Thore Pettersson
 • Tommy Book
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Hagman
 • Ulla Nordlöf-Lagerkranz

Litteraturanvisning

Litteratur:
W.E. Harkins, Czech and Slovak Literature (1950);
H. Hertel & T. Liversage (utgivare), Moderne slavisk Litteratur 1945–70 (da., 1972);
George J. Kovtun, Czech and Slovak Literature in English: A Bibliography (1988);
M. Slavíčková (utgivare), Vasspipan: Nutida slovakisk poesi i urval (svensk översättning 1992).
Statsskick och politik :
S.J. Kirschbaum, A History of Slovakia: The Struggle for Survival (2005);
Mikael Olsson, Ownership Reform and Corporate Governance: The Slovak Privatisation Process in 1990–1996(1999).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Slovakien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/slovakien