(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Antiken

När romarna kom i kontakt med området under de två sista

(11 av 70 ord)

Medeltiden

Även under folkvandringstiden genomkorsades Slovenien av flera arméer och stammar, av vilka ingen ockuperade landet varaktigt. Sedan langobarderna brutit upp på

(21 av 145 ord)

Från 1500-tal till nutid

Med stöd av den lokala adeln genomfördes reformationen under 1500-talet, och Bibeln gavs 1584 ut på slovenska. Den hårda motreformationen under 1600-talet använde sig också av det slovenska språket, varför dess ställning stärktes. Adelns makt underminerades emellertid då reformationens ledare lämnade landet.

Under 1700-talet genomfördes reformer för bondeståndet genom begränsningar i de feodala rättigheterna. Den framväxande slovenska nationalismen markerades genom Marko Pohlins slovenska grammatik (1768) och Anton Linharts slovenska historia (1789–91). Under Napoleonkrigen, då områdena kom att tillhöra de s.k.

(80 av 812 ord)

Medverkande

  • Anders Hansson
  • Dick Harrison
  • Frans af Schmidt
  • Kenneth Nyström
  • Ulla Nordlöf-Lagerkranz
  • Örjan Wikander
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/slovenien/historia