språkhistoria, historisk lingvistik, studiet av språks förändringar. Här behandlas språkförändringar i

(11 av 23 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förändringar och variation

Det mänskliga språket är primärt det talade språket, som varje barn utan svåra handikapp lär sig

(16 av 113 ord)

Tal och skrift

För att studera språkförändringar under längre tid än de senaste decennierna kan man

(13 av 86 ord)

Typer av förändringar

Förändringar av språkljuden är det mest utforskade området inom språkhistorien. Under 1800-talet gjordes den grundläggande iakttagelsen att ett språks ljudförändringar oftast följer mycket strikta regler, s.k. ljudlagar. En ljudlag anger hur ett ljud förändras i en viss omgivning, i princip i alla ord i språket. Ett exempel på ljudlag är att [k] i svenskan har förändrats till tje-ljud före främre vokal, alltså före i, e, ä, y eller ö, i t.ex. kila, kela, kärna, kyla och köl, men inte före andra vokaler,

(82 av 714 ord)

Språkhistoria och språkens historia

Språkförändringar åstadkommer att grupper med samma språk som lever på avstånd från varandra efter hand tenderar att tala alltmer olika. På så sätt kan under vissa historiska förhållanden en hel familj av språk utvecklas från ett urspråk.

Den första stora språkhistoriska upptäckten, som presenterades av britten William Jones år 1786, var att de flesta språk i Europa och Asien ända

(60 av 422 ord)

Språkbyte och språkdöd

Språk överförs i allmänhet till nya generationer genom att barn lär sig föräldrarnas språk. Det händer dock inte sällan att barn lär sig ett annat språk som modersmål än det som

(31 av 221 ord)

Nya språk: pidgin och kreol

I allmänhet förändras språk gradvis och relativt långsamt. I extrema situationer kan

(12 av 53 ord)

Språkens uppkomst

De nutida språkens historia kan i vissa fall följas ganska långt tillbaka i tiden. För indoeuropeiska språk finns texter som är ca 3 500 år gamla, och de äldsta bevarade skriftspråken, sumeriska och egyptiska, är närmare 5 000 år.

(39 av 263 ord)

Medverkande

  • Tore Janson

Litteraturanvisning

J. Aitchison, Language Change: Progress or Decay? ( 3:e uppl., 2001);
Tore Janson, Språken och historien ( 1997);
R. McColl Millar, Trask’s Historical Linguistics ( 2007).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, språkhistoria. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/språkhistoria